Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Aktualizováno - zkoušky profesní kvalifikace kominík

Pro Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR. Zkoušky a přípravné kurzy probíhají v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze.

Číst dál: ...

Pozvánka na výstavu Pod ochranou svatého Floriána

Pět století práce kominíků v českých zemích

U příležitosti svátku svatého Floriana, patrona kominíků a celé řady dalších profesí, bude 8. května 2019 zahájena výstava, mapující více než pět století působení kominíků v Čechách. Přiblíží dějinné peripetie příchodu prvních kominíků na naše území, jejich nezastupitelnou roli v prevenci požárů i náplň jejich dnešní práce.

Výstava, kterou připravil Spolek pro založení muzea kominického řemesla, potrvá od 9.5.2019 do 9.6.2019 v Galerii 140, Koželužská 140, Tábor. http://www.galerietabor.cz/galerie-140/
 

Číst dál: ...