Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

Dne 11.10.2018 bylo schváleno Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2. Publikaci pod kódem  ISBN 978-80-907017-5-5 vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise - Ing. František Jiřík.

Číst dál: ...

Aktualizováno! Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018-2019

 V roce 2018 a 2019 semináře pořádá Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Číst dál: ...

Zkoušky profesní kvalifikace kominík - revizní technik spalinových cest

Informace pro zájemce o zkoušku profesní kvalifikace. Dne 9.října 2018 se uskuteční od 9-16 hodin v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze další zkoušky profesní kvalifikace 36-024-H revizní technik spalinových cest. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR.

Číst dál: ...

Smuteční oznámení

 

 

 

 

 

 

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter.

Číst dál: ...