Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Seznam revizních techniků pro revize spalinových cest dle §3 vyhlášky 34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí. K datu zveřejnění seznamu se jednalo o 516 osob (aktuálně 518), u kterých je vždy uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení.
Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala. Seznam slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

 

Odkaz na seznam všech revizních techniků spalinových cest bez kontaktních údajů.

Odkaz na revizní techniky členy Společenstva kominíků seřazený podle krajů včetně kontaktních údajů.

Kontaktní údaje na jednotlivé revizní techniky spalinových cest nečleny profesních společenstev získáte například zadáním fráze " revizní technik spalinových cest jméno příjmení " do vašeho vyhledavače.