Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Informace a přihláška ke zkouškám profesních kvalifikací kominík

Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR pořádá zkoušky profesních kvalifikací kominík - kontrola a čištění spalinových cest, kominík - měření spalin, kominík - montáž komínů a komínových vložek a profesní kvalifikace Kominík - revizní technik spalinových cest (kód:36-024-H), které rozvíjí úplnou profesní kvalifikaci Kominík (kód:36-56-H/01).

Zkouška kominík - revizní technik spalinových cest

Datum zkoušky: 11.července 2017, předpokládaná doba trvání zkoušky je 8:00 – 17:00 hod.

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění podmínek daných příslušným standardem zapsaným na www.narodni-kvalifikace.cz. Uchazeč o zkoušku musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením výučního listu a příslušného potvrzení praxe (např. živnostenský list nebo pracovní smlouva a živnostenský list zaměstnavatele). Všechny tyto listiny se předkládají jako ověřené kopie. Další podrobné informace http://www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/profesni-kvalifikace-zkousky-aos/profese-a-zkousky/kominik/kominik.aspx

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

Zkouška kominík - kontrola a čištění spalinových cest

Datum zkoušky: 8.června 2017, předpokládaná doba trvání zkoušky je 10:00 – 16:00 hod.

U uchazeče je požadována zdravotní způsobilost, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.


Zkoušky jsou konány v Praze, v učebnách kominík SOU stavební a zahradnické, Učňovská 1, Praha 9 (Jarov)

Přihlášku ke zkouškám profesních kvalifikací kominík stáhnete zde.

Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na adresu:

Hospodářská komora ČR
Ing. Klára Šimotová
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

případné dotazy k přihlášce Ing. Klára ŠimotováTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 266 721 406

Přípravný kurz pro přihlášené uchazeče členy SKČR se koná dne 13.dubna 2017 zdarma.