Příručky ke kontrolám

Úřad HK ČR v reakci na podněty podnikatelů, týkající se vzrůstajícího počtu kontrol jejich provozů ze strany různých orgánů státní správy, připravil sérii příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly u podnikatelů provádějí:
1.        Daňová a finanční správa
2.        Živnostenské úřady
3.        Česká obchodní inspekce
4.        Česká správa sociálního zabezpečení
5.        Státní inspekce práce 

Příručky jsou koncepčně připraveny tak, aby poskytovaly podnikatelům nezbytné základní informace o tom, jak příslušné kontroly probíhají, kdo je oprávněn je provést, jaká součinnost může být po podnikatelích vyžadována a konečně jaká mohou být učiněna zjištění, příp. jaké mohou být jejich následky.
Obecná příručka vychází z kontrolního řádu, obsahuje základní principy kontrol, oprávnění kontrolujících i kontrolovaných osob, mimo jiné zařazení výčtu nejčastějších kontrol, i kontrol specifických pro určité skupiny podnikatelů (kontrola Krajské hygienické stanice, České potravinářské a zemědělské inspekce, apod.).

Na obecnou příručku navazují příručky specializované:

o    Daňová kontrola
o    Kontrola živnostenského úřadu
o    Kontrola České obchodní inspekce
o    Kontrola České správy sociálního zabezpečení
o    Kontrola Státní inspekce práce
o    Kontrola Cizinecké policie
o    Kontroly orgánů sledujících rozpočtovou kázeň

Všechny vydané příručky

Zde naleznete i první ze specializovaných příruček, a to daňovou kontrolu.

Příručka k daňové kontrole

Příručka ke kontrole - obecná