Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nově vydaná technická pravidla TPK - spalinové cesty

V srpnu 2017 byla registrována u Hospodářské komory České republiky (dále jen hospodářská komora) nová pravidla praxe, která jsou ve smyslu  3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020.

TPK 01-02 Kontrola spalinových cest

Tato technická pravidla vymezují problematiku provádění kontrol spalinových cest od spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Určují způsob a postup provádění kontrol komínových těles, kouřovodů, svislých kouřovodů s funkcí komína a vzduchospalinových sestav. Technická pravidla se zabývají i způsobem provádění kontrol odvodů spalin venkovní stěnou do volného ovzduší kromě případu, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče (kontrola se provádí dle návodu výrobce spotřebiče). Kontrolují se spalinové cesty s přirozeným i umělým komínovým tahem, přetlakové i vysokopřetlakové.  Tato technická pravidla nahrazují technická pravidla TPK 01-01 Kontrola spalinových cest schválená 15. 11. 2010.

TPK 02-02 Vložkování komínů

Tato technická pravidla vymezují problematiku vložkování komínů pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Určují způsob a postup vložkování pevnými i ohebnými komínovými vložkami, které mohou být provozovány s přirozeným i umělým komínovým tahem jako podtlakové ve třídě N1, N2, ale i jako přetlakové ve třídě P1, P2 a vysokopřetlakové ve třídě H1, H2. Tato technická pravidla nahrazují technická pravidla TPK 02-01 Vložkování komínů vydaná dne 15. 11. 2010.

TPK 03-02 Čištění spalinových cest

Tato technická pravidla vymezují problematiku čištění spalinových cest od spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Určují způsob a postup provádění čištění komínových těles, kouřovodů, svislých kouřovodů s funkcí komína, vzduchospalinových sestav a odvodů spalin venkovní stěnou do volného ovzduší. Tato technická pravidla nahrazují technická pravidla TPK 03-01 Čištění spalinových cest vydaná dne 15. 11. 2010.

TPK 05-01 Revize spalinových cest

Tato technická pravidla podrobněji vymezují problematiku vlastního postupu při provádění revizí spalinových cest s dílčí specifikací podle druhu použitého paliva a vyhotovení zprávy o revizi spalinové cesty vč. technického protokolu revize spalinové cesty. Tato technická pravidla nenahrazují žádný dříve vydaný předpis.

Cena jednotlivých pravidel je 363,- Kč plus balné a poštovné 100,- Kč

Zvýhodněná cena souboru pravidel TPK 01-02, TPK 02-02, TPK 03-02, TPK 05-01 je 1452,- Kč včetně balného a poštovného. Ceny včetně DPH.

Členům SKČR budou nová TPK distribuována na VH jejich cechů, informace získáte u svého cechmistra. Školení k aplikaci nových TPK je plánováno v rámci cyklu Celoživotního vzdělávání členů SKČR.

Nečlenové SKČR si TPK mohou objednat e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně Společenstvo kominíků ČR, Učňovská 1, 190 00 Praha 9