Aktualizováno! Program a termíny semináře Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018

V roce 2018 a 2019 bude semináře pořádat Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Příjemcem dotace je účastník vzdělávání, který je v době vzdělávání v zaměstnaneckém poměru (hlavní pracovní poměr, nebo uzavřená dohoda o provádění činnosti).

Zaměstnavatel účastníka vzdělávání – příjemce dotace, musí splnit následující podmínky:

 1) Musí být členem SKČR – podmínka je stanovena SKČR

 2) Předmětný zaměstnanec (účastník školení) musí mít v pracovní smlouvě, že místo výkonu jeho práce je mimo území hlavního města Prahy. Praha významně a dlouhodobě převyšuje průměrnou míru zaměstnanosti v ČR. Tato podmínka je stanovena EU - přepočítaný HDP na obyvatele.

 

Poplatek za účast na semináři                                                                                                        2.150 Kč

Cena za ubytování a stravování (oběd+svačina+večeře+nocleh+snídaně+oběd)                 750 Kč

Poplatek za seminář celkem                                                                                                           2.900 Kč

Program semináře

Datum

Téma přednášky

Lektor

První školící den

13,45 - 18,45

hodin

Technická pravidla TPK

K 01-02, K 02-02, K 03-02, K 05-01

Ing. František Jiřík, Pavel Dědič, Zbigniew Ondřej Adamus

Praktické provádění čištění a kontroly spalinových cest

Zbigniew Ondřej Adamus

Jan Leksa, Pavel Dědič

Praktické provádění revizí spalinových cest

Zbigniew Ondřej Adamus

Jan Leksa, Pavel Dědič

Druhý školící den

 

 

 

 

8,30 – 13,00

hodin

Z deníku soudního znalce

Pavel Dědič

Zbigniew Ondřej Adamus

Zákon 179/2006 Sb., Standardy pro zkoušky

PK Kominík

Kpt. Ing. David Schön

Praktické zkušenosti z provádění zkoušek

PK Kominík

Zbigniew Ondřej Adamus

Jan Leksa

Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Úvod do problematiky

Pavel Dědič

Zbigniew Ondřej Adamus

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole e revizi spalinové cesty

Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Účastníci semináře získají jedinečnou odbornou publikaci: Než si doma zatopíme II - rádce pro projektanty, stavebníky a uživatele spotřebičů a spalinových cest na pevná a plynná paliva.

Termíny a rezervace seminářů

9-10 ledna 2018 Přibyslav - již proběhlo   

cech Pražský a Jihomoravský

23-24 ledna 2018 Přibyslav  - zcela obsazeno   

cech Vysočina a Pražský - již proběhlo

6-7 února 2018  Přibyslav  

cech Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský - již proběhlo

20-21 února 2018 Přibyslav - zcela obsazeno (21 a 22.2. následuje kurz výpočty spalinových cest - pro nemoc zrušeno)

cech Středočeský - již proběhlo

6-7 března 2018  Přibyslav - zcela obsazeno (7 a 8.3. následuje kurz výpočty spalinových cest - 1 volné místo)

cech Královehradecký, Pardubický - již proběhlo.

13-14 března 2018 Přibyslav

cech Ústecký - již proběhlo

20-21 března 2018  Přibyslav

cech Plzeňský a Liberecký - již proběhlo

3-4 dubna 2018  Přibyslav 

cech Jihočeský a Středočeský

17-18 dubna 2018  Havířov

cech Moravskoslezský

15-16 května 2018    zrušeno

29-30 května 2018  Přibyslav

cech Plzeňský a Karlovarský

 

Kapacita pro jeden termín je max. 36 osob – nelze překračovat. Další informace o účasti a dotaci získáte u svých cechmistrů.

Přihlášky zasílejte na emai Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu:

Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9