Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nadále probíhá sběr dat do statistiky závad spalinových cest za rok 2017

Možnost pořizovat a zasílat data za rok 2017 je dána až do 31.3.2018, využijte této možnosti. V současné době nám jednotliví kolegové zaslali celkem přes 2800 záznamů. Z toho cca 1500 závad se vztahuje k spotřebičům na zemní plyn a 1300 závad ke spotřebičům na pevná paliva. Očekáváme, že i ti, kteří se doposud nezapojili nám poskytnou za rok 2017 potřebné informace, aby bylo možné lépe objektivizovat sesbírané údaje v rámci celé ČR.

Uvádíme, že cílem je zpracovat a předat státním úřadům a kominíkům komplexní statistiky upozorňující na konkrétní nedostatky spalinových cest. Pokud ještě nemáte program nainstalovaný, můžete si ho i s návodem stáhnout na internetových stránkách  www.skcr-statistika.cz viz velká ikona v pravé části webu.

Pro ty, kteří mají tento SW již nainstalovaný, tak Vás upozorňujeme, že je potřeba si rovněž na těchto stránkách  (pokud jste tak doposud neučinili), stáhnout Upgrade.  Novým souborem zavkom.exe přepíšete stávající  nacházející se v složce, kde je instalován SW pro účely statistiky závad.

Program můžete rovněž obdržet na flush disku (již nemusíte nikam instalovat) u svých cechmistrů.