Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na školení firmy Wöhler

Firma Wöhler jako  přední výrobce uceleného sortimentu kominické čistící, inspekční a měřící techniky si dovoluje pozvat členy SKČR na školení zařazené do systému vzdělávání členů SKČR.

 

Školení se uskuteční ve dnech:

16.5.2018    23.5.2018   30.5.2018

29.8.2018   

12.9.2018   19.9.2018   26.9.2018

3.10.2018   10.10.2018   17.10.2018   24.10.2018   31.10.2018

 

 

Časový plán školení

8:00 – 8:15 hod Prezentace

8:15 – 9:15 hod Čistící kominické výrobky Wöhler

9:20 – 10:20 hod Analyzátory spalin Wöhler 

10:20 – 11:20 hod Inspekční kamery Wöhler 

11:20 – 12:15 hod Oběd 

12:15 – 13:15 hod DP 600 Wöhler

13:20 – 14:30 hod SM 500 Wöhler

14:30 – 15:30 hod Závěrečný test 

15:30 – 16:30 hod Praktická zkouška 

Lektor: Dalibor Šrůtek a Josef Vrtal