Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nové členské průkazky

Kancelář Společenstva kominíků ČR bude vystavovat nové členské průkazky, kterým skončila platnost, nebo došlo ke změně údajů v adresách a získané odborné způsobilosti.

Žádáme členy, kteří na nově vystavených členských průkazkách chtějí mít aktuální fotografie, ať tuto fotografii co nejdříve zašlou poštou na adresu:

Společenstvo kominíků ČR, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9