Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Zkoušky profesní kvalifikace kominík - revizní technik spalinových cest

Informace pro zájemce o zkoušku profesní kvalifikace. Dne 9.října 2018 se uskuteční od 9-16 hodin v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze další zkoušky profesní kvalifikace 36-024-H revizní technik spalinových cest. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR.

Tímto se garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje. Přípravný kurz proběhne pod vedením lektora ing. Františka Jiříka 3.října 2018 na témže místě.

Další informace o zkoušce, zadání, hodnocení a přihlášku ke zkoušce naleznete na https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/