Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018-2019

V roce 2018 a 2019 semináře pořádá Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Příjemcem dotace je účastník vzdělávání, který je v době vzdělávání v zaměstnaneckém poměru (hlavní pracovní poměr, nebo uzavřená dohoda o provádění činnosti).

Zaměstnavatel účastníka vzdělávání – příjemce dotace, musí splnit následující podmínky:

 1) Musí být členem SKČR – podmínka je stanovena SKČR

 2) Předmětný zaměstnanec (účastník školení) musí mít v pracovní smlouvě, že místo výkonu jeho práce je mimo území hlavního města Prahy. Praha významně a dlouhodobě převyšuje průměrnou míru zaměstnanosti v ČR. Tato podmínka je stanovena EU - přepočítaný HDP na obyvatele.

Základní témata celoživotního vzdělávání ve školním roce 2018/2019

ČSN 734201:2010 v konsolidovaném znění ……………………….         komentář

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky …………………..       revize (nové znění r. 2019)

Spalování

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – všeobecné požadavky

Právní předpisy – stavební zákon a zákon o požární ochraně

Statistika závad spalinových cest

 

Poplatek za účast na semináři                                                                                                                 3.150 Kč

Cena za ubytování a stravování (oběd+svačina+večeře+nocleh+snídaně+oběd)                          850 Kč

Poplatek za seminář celkem                                                                                                                  4.000 Kč

Poplatek za seminář pro účastníky zapojené ve "Výzvě 60"                                                              2.350 Kč

(Materiály v ceně semináře: Konsolidované znění ČSN 734201:2010 včetně komentáře v ceně 1.500 Kč)

 

Časový harmonogram, program a termíny budou upřesněny během října 2018.

Kapacita pro jeden termín je max. 36 osob – nelze překračovat. Další informace o účasti a dotaci získáte u svých cechmistrů.

Přihlášky zasílejte na emai Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu:

Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9