Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Zkoušky profesní kvalifikace kominík - únor 2019

Ve dnech 19 a 20 února 2019 se uskuteční v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze zkoušky profesních kvalifikací kominík. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR.

19 února 2019 od 9 hod začíná zkouška profesní kvalifikace 36-025-H Kominík - kontrola a čištění spalinových cest.

20 února 2019 od 9 hod začíná zkouška profesní kvalifikace 36-024-H Kominík - revizní technik spalinových cest.

Přípravný kurz pro přihlášené zájemce proběhne pod vedením lektora ing. Františka Jiříka 5 února 2019 od 9 hodin na témže místě.

Další informace o zkoušce, zadání, hodnocení a přihlášku ke zkoušce naleznete na https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/