Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Aktualizováno - zkoušky profesní kvalifikace kominík

Pro Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR. Zkoušky a přípravné kurzy probíhají v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze.

30.4. 2019 od 10 hod proběhla zkouška profesní kvalifikace 36-017-H Kominík - montáž komínů a komínových vložek.

9.5. 2019 od 10 hod proběhla zkouška profesní kvalifikace 36-023-H Kominík - měření spalin.

V druhé polovině července 2019 je plánována další zkouška profesní kvalifikace 36-024-H Kominík - revizní technik spalinových cest.

Přípravné kurzy pro řádně přihlášené zájemce se uskutečňují po dohodě na SOU Jarov.

Další informace o zkoušce, zadání, hodnocení a přihlášku ke zkoušce naleznete na https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/