Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Informace a přihláška ke zkoušce revizní technik spalinových cest

Následující volné termíny zkoušek jsou v 17. a 18. prosince 2014. Zkoušky odborné způsobilosti k provádění revizí spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kominík - revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR na SOU stavební a zahradnické v Praze.

 

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění podmínek daných příslušným standardem zapsaným na www.narodni-kvalifikace.cz. Uchazeč o zkoušku musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením výučního listu a příslušného potvrzení praxe (např. živnostenský list nebo pracovní smlouva a živnostenský list zaměstnavatele). Všechny tyto listiny se předkládají jako ověřené kopie. Další podrobné informace na www.komora.cz.

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Předpokládaná doba trvání zkoušky je 8:00 – 17:00 hod.
Zkoušky jsou konány v Praze.

Přihlášku ke zkoušce Kominík - revizní technik spalinových cest stáhnete zde.

Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na adresu:

Hospodářská komora ČR
Ing. K. Šimotová
Freyova 27 
190 00 Praha 9

nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

případné dotazy k přihlášce ing. Šimotová tel. 266 721 406