Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

XXII. ročník Infothermy – nejen špičkové novinky, ale i vize do budoucna

Ve dnech 19. – 22. ledna 2015 bude ostravské výstaviště na Černé louce zcela zaplněno 356 domácími a zahraničními firmami a organizacemi, které se představí na XXII. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.  Také Společenstvo kominíků bude na infostánku prezentovat své členy a jejich služby.

Cílem výstavy je představit špičkové novinky a služby, které vedou ke zdravé tepelné pohodě našich příbytků za ekonomicky dostupných podmínek. Obsah výstavy a výběr vystavovatelů stanovil organizátor výstavy Agentura Inforpres na základě spolupráce s předními odborníky v tomto oboru, dlouholetými partnery, vystavovateli a požadavky, stejně jako očekáváním odborné i laické veřejnosti.
Již tradičně od prvého ročníku výstavy v roce 1994 představují největší zastoupení nejrůznější otopné systémy. V posledních letech čím dál více přibývají v tomto oboru moderní kotle na tuhá paliva, jejichž provoz je i za cenu určitého snížení komfortu obsluhy pro řadu uživatelů dostupnější.
Rovnocenným partnerem otopných systémů budou na výstavě exponáty a služby vedoucí k možným úsporám energií.
V rámci serióznosti a objektivity má na výstavě své zastoupení i smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.
Ostrava v blízkosti slovenských a polských hranic je také podstatným důvodem, že nejvíce zahraničních vystavovatelů je právě od těchto sousedů. Polské firmy se budou prezentovat nejrůznějšími kotly, krby, klimatizačními jednotkami, radiátory, tepelnými čerpadly, podlahovým vytápěním a dalším sortimentem. Slovenské firmy se představí se slunečními kolektory, nízkoenergetickou a pasivní výstavbou. Další zahraniční vystavovatelé, např. z Itálie, Slovinska a Rakouska předvedou tepelná čerpadla, klimatizace, klimatizační jednotky a další sortiment.
Po předcházejících zkušenostech z minulých ročníků budou konference, semináře a oborové dny nejen v Kongresovém centru, ale odborný doprovodný program bude formou přednášek, besed a diskuzí i v části vstupního pavilonu.
Výstava by nebyla výstavou, kdyby se alespoň náznakově nenabídl možný pohled a vize, kam by se mohlo ubírat hledání netradičních zdrojů energie. Série panelů „Kde na nás čeká energie“ se snaží naznačit některé domácí a zahraniční možnosti.

Kde na nás čeká energie
Pod tímto názvem se na výstavě představí série panelů s možnostmi, kde by se dala do budoucna hledat energie. Z domácích námětů je to například loňský vítězný projekt ze soutěže „Ekologických Oskarů“ VODNÍ MIKROTURBINA SETUR, vynález českých a slovenských vědců, která pracuje i při velmi nízkých spádech a pomalé průtočnosti vody. První poznatky mají na Technické univerzitě v Brně ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista, s možnostmi „krotit“ a jímat energii z blesků. Na Liberecku a Litoměřicku pokračují hlubinné vrty za geotermální energií. U brněnské firmy AQUA PROCOM mají nadějné výsledky s energetickým využíváním mikrořas. Na své využití čeká i energie z hořících hald, stejně jako využívání plynu a tepla z vytěžených důlních prostor. Po ukrajinském konfliktu se i u nás znovu otevřela diskuze o případných možnostech těžby břidličných plynů, které „za mořem“ způsobují malou revoluci v energetice. Odvážné jsou projekty ruských vědců s budováním vzdušných elektráren, které by získávaly elektřinu z mraků, brazilských učenců s jímáním vzdušné elektřiny a u dalším vědeckých pracovníků, např. se zásadními konstrukčními změnami větrných turbín.
Mnohé z toho, co zde návštěvníci uvidí, může vyloudit úsměv, diskuzi a polemiky, ale určitě by to ladilo uchu mnohých geniálních vědců, kteří o některých z těchto námětů snili již před staletími.

70 samostatných kapitol Infothermy 2015
•    XXII. ročník Infothermy je členěn do 70 samostatných kapitol. Převládat zde budou pochopitelně firmy s plynovými a elektrickými kotly, kotly na biomasu, stacionární kotelny, kotle na spalování oleje a dřevoplyn.
•    Největší zastoupení u čtyřiceti vystavovatelů budou mít kotle na tuhá paliva, což je oproti loňsku nárůst o šest firem. Část tohoto sortimentu bude předváděna v provozu na venkovních výstavních plochách.
•    S krby, krbovými vložkami a kachláky přichází 33 firem.
•    Každoročně na výstavách přibývají vystavovatelé s podlahovým, stěnovým a stropním vytápěním. Na Infothermě 2015 to bude 33 firem.
•    Cílem vědců na celém světě je dokázat akumulovat teplo a energii, kdy je přebytek uchován na dobu, kdy jej budeme potřebovat. I v nomenklatuře výstavy jsou dva obory, které se snaží tento problém řešit pro malé a střední objekty. Hlásí se k nim 23 vystavovatelů.
•    Početnou skupinu 27 firem, představují vystavovatelé s bojlery a zásobníky vody.
•    Nízkoenergetickou a pasivní výstavbu bude prezentovat 40 firem. Tu si nedovedeme představit bez měřící a regulační techniky od 23 vystavovatelů a dalších 30 firem se vzduchotechnikou, klimatizacemi a kogeneračními jednotkami.
•    Již tradičně je Infotherma také největší přehlídkou tepelných čerpadel. Nejen, že se s nimi můžete potkat u 55 domácích a zahraničních firem, ale na odborném doprovodném programu a poradenství máte možnost získat seriózní a objektivní informace o kvalitách a přednostech jednotlivých typů, stejně jako o montážním a servisním zázemím.
•    Sluneční kolektory především na ohřev vody a přitápění bude prezentovat 42 domácích a zahraničních vystavovatelů.
•    Okolo 10 až 20 zastoupení budou mít na výstavě radiátory, zařízení pro přípravu teplé a užitkové vody, izolační materiály, inženýrská a projekční činnost, termoregulační okna, topné kabely, rozvody vody a plynu, využívání odpadního tepla, vodo a plynoinstalace a další tematika.

Další informace  na http://www.infotherma.cz/cs/