Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Členské příspěvky 2015 - výzva k úhradě

Připomínáme našim členům, že členské příspěvky na rok 2015 měly být uhrazeny do 30.6.2015. Pokud jste zatím platbu neprovedli, učiňte tak prosím co nejdříve! Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.  

Informace k placení členských příspěvků na rok 2015

Číslo účtu 21730061/0100

Částka: 4.000,- Kč

Variabilní symbol: vaše členské číslo ( najdete na průkazu člena v pravém spodním rohu, mezi písmenem S a pomlčkou)

Konstantní symbol: 0308

Do zprávy pro příjemce je možno uvést: 2015 jméno a příjmení