Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

ROK řemesel – nová aktivita Asociace malých a středních podniků

Společenstvo kominíků ČR se přihlásilo k výzvě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se rozhodla rok 2016 vyhlásit jako ROK ŘEMESEL. Navazuje tím na aktivitu „Fandíme řemeslu“, v rámci které jsou zviditelňovány jak řemeslné cechy a společenstva, tak konkrétní řemeslné počiny.

Rok řemesel bude koordinovat Asociace MSP ČR za účasti 23 řemeslných cechů a společenstev, pokrývajících 35 profesí. Generálními partnery jsou Komerční banka, Mediatel a Mafra.

Hlavní aktivity Roku řemesel lze rozložit do 9 pilířů.

  1. Vstupní mediální kampaň pro představení 30 řemeslných profesí 2015-2016, která již v říjnu 2015 ve spolupráci s MF DNES zaměří na představení nepotravinářských řemesel.
  2. Vyhlášení roku řemesel proběhne na Dni podnikatelů, které se uskuteční 3.11.2015.
  3. Bude zřízen hlavní řemeslný portál, který bude zaměřen na koncové spotřebitele.
  4. Proběhne vyhlášení nejvýznamnějších řemeslných počinů, ve spolupráci s Komerční bankou na veletrhu Střechy Praha/Řemeslo Praha.
  5. Dvacet regionálních akcí – hlavní pilíře, kde každé ze společenstev za podpory AMSP ČR zorganizuje jednu akci.
  6. Řemesla v pořádku – historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost, představuje největší světovou sbírku cechovních památek, dokládajících historii a způsoby prezentace řemeslných spolků.
  7. Průzkumy k řemeslům, které se zaměří na oblasti jako Současné vnímání řemesel v české populaci, Situace českých řemeslníků nebo Kvalitativní náhled do problémů soudobých řemeslníků.
  8. Řemeslné vzdělávání, které se bude věnovat otázkám učňovských škol a jejich kvalitě. Snahou je představit řemeslo moderní formou mladým lidem. Moto, které v diskusi nad učňovským i středoškolským školstvím hodláme otevřít je „Lepší je být dobrý řemeslník, než špatný inženýr“
  9. Legislativa řemesel, jehož dlouhodobým cílem je připravit dílčí změny Živnostenského zákona.  

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Hodláme přesvědčit vládu, že diskuse o živnostnících a řemeslech nesmí sklouznout jen do roviny daňových paušálů a zdravotních či sociálních odvodů, ale že jejich úloha je zejména ve vytváření obslužnosti regionů a že jsou základem udržitelnosti života v obcích. Hodláme přesvědčit mladé lidi, že řemeslo není jen nostalgická vzpomínka na minulost, ale že se jedná o profese spojené s novými technologiemi. Hodláme přesvědčit školy, že pouhými deklaracemi o zlatých českých ručičkách a perspektivě dnes nikoho nezískáme a že je nutné zahájit úplně jiný systém vzdělávání v technických oborech učňovského a středního typu. A konečně hodláme přesvědčit spotřebitele, že řemeslník není ten, kdo je přišel ošidit, ale ten, kdo jim dokáže udělat kvalitní službu. Přesvědčíme společnost, že řemeslo si zaslouží větší respekt.“