Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na školení Společenstva kominíků České republiky Přibyslav - Havířov 2016 - aktualizováno

Společenstvo kominíků ČR pořádá pro své členy odborné školení  zaměřené na změny a úpravy komínových norem, revize a kontroly spalinových cest, změny stavebních předpisů, změna zákona o HZS a nové prováděcí předpisy ... Dvoudenní školení se uskuteční v Přibyslavi a Havířově, počet účastníků jednotlivých běhů je limitován. 

Program školení Společenstva kominíků České republiky Přibyslav - Havířov 2016

Čas

Téma přednášky (činnost)

Přednášející

12,00

13,30

Příjezd, registrace účastníků, oběd, ubytování

Kancelář SKČR

13,30

14,00

Zahájení semináře

Ing. Jaroslav Schön

Zbigniew Ondřej Adamus

14,00

15,15

ČSN 73 4201 – konsolidované znění

ÚNMZ – změny a úpravy norem ke komínům

Ing. Libor Seidl

15,15

15,25

Přestávka

 

15,25

16,15

Zákon č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru – Změna požárního zákona č.133/1985 Sb.

Ing. Jaroslav Schön

Zbigniew Ondřej Adamus

16,15

16,25

Přestávka

 

16,25

17,25

Prováděcí právní předpis k Zákonu o požární ochraně – Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Ing. Jaroslav Schön

Zbigniew Ondřej Adamus

17,25

17,35

Přestávka

 

17,35

18,15

Výpočty spalinových cest

Ing. František Jiřík

Jan Leksa

18,15

19,00

Z deníku soudního znalce, diskuze nad kontrolními a revizními zprávami

Ing. František Jiřík,

Ing. Jaroslav Schön,

Zbigniew Ondřej Adamus

Pavel Dědič

19,00

?

Společná večeře - raut

 

 

 

 

 

8,00

8,30

Snídaně

 

8,30

9,30

Z deníku soudního znalce, diskuze nad kontrolními a revizními zprávami

Ing. František Jiřík,

Zbigniew Ondřej Adamus

Pavel Dědič

9,30

11,00

Požární bezpečnost staveb (Revize ČSN 730810, požární úseky)

Ing. František Chuděj

11,00

11,15

Přestávka

 

11,15

12,00

Zelená úsporám, kontroly kotlů

Zbigniew Ondřej Adamus

12,00

12,15

Ukončení školení, předání osvědčení

Ing. Schön

12,30

-

Oběd, odjezd

 

V programu jsou uvedena jména všech přednášejících, kteří se budou při přednáškách vzájemně zastupovat.

Termín a místo konání - Přibyslav (Havířov) 2016

Leden 2016                       12.-13.1.2016   (út, st.)  Přibyslav ( Olomoucký) již proběhlo.

                                           26.-27.1.2016   (út, st.)  Přibyslav ( Královehradecký + Vysočina) již proběhlo.

Únor 2016                            9.-10.2.2016   (út, st.)  Přibyslav  ( Středočeský )  již proběhlo.

                                           23.-24.2.2016   (út, st.)  Přibyslav  ( Ústeckýjiž proběhlo.

Březen 2016                         8.- 9.3.2016   (út, st.)   Přibyslav  ( Jihočeský ) termín je již zcela obsazen.

                                           22.-23.3.2016   (út, st.)   Přibyslav  ( Plzeňský + Karlovarský) termín je již zcela obsazen.

Duben 2016                          5.-6.4.2016   (út, st.)   Přibyslav ( Pardubický + Liberecký + Zlínský ) již proběhlo.

                                            19-20.4.2016   (út, st.)   Havířov   ( Moravskoslezský ) již proběhlo.

Květen 2016                       10.-11.5.2016   (út, st.)   Přibyslav   ( Pražský ) již proběhlo.

                                            24.-25.5.2016   (út, st.)   Přibyslav   ( Plzeňský ) poslední volná místa

Místo konání: ve školicím středisku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi (hotel Přibyslav-Husova ul., po levé straně na konci obce směrem na Žďár n/Sáz. v blízkosti vlakového nádraží) nebo SŠTO Havířov - Šumbark, Lidická 1a . Časový průběh školení je uveden v přiloženém programu. Poplatek za školení činí 3.547,-Kč včetně ubytování a stravování. Účast na semináři je v systému celoživotního vzdělávání ohodnocena 10 body.

Sebou vezměte vzory svých revizních zpráv a zpráv z provedených kontrol a čištění.

Úhradu poplatku proveďte bankovním převodem na účet SKČR č. 21730061/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo.        

Svoji účast prosím potvrďte písemně (e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu kanceláře SKČR).