Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nový cyklus seminářů CIKO Expert

Společnost CIKO s.r.o. si dovoluje Vás pozvat na nový cyklus seminářů Expert, které se budou konat od února do března 2018. Program seminářů bude zaměřen především na bezpečnost komínů, návrh spalinové cesty, požární bezpečnost komínů, normu ČSN 730810, praktické ukázky testovacího centra a ukázky měření, výsledky testování.

Číst dál: ...

Nadále probíhá sběr dat do statistiky závad spalinových cest za rok 2017

Možnost pořizovat a zasílat data za rok 2017 je dána až do 31.3.2018, využijte této možnosti. V současné době nám jednotliví kolegové zaslali celkem přes 2800 záznamů. Z toho cca 1500 závad se vztahuje k spotřebičům na zemní plyn a 1300 závad ke spotřebičům na pevná paliva. Očekáváme, že i ti, kteří se doposud nezapojili nám poskytnou za rok 2017 potřebné informace, aby bylo možné lépe objektivizovat sesbírané údaje v rámci celé ČR.

Číst dál: ...

Nově vydaná technická pravidla TPK - spalinové cesty

V srpnu 2017 byla registrována u Hospodářské komory České republiky (dále jen hospodářská komora) nová pravidla praxe, která jsou ve smyslu  3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020.

Číst dál: ...

Pozor na vysoké sankce - GDPR.

Ochrana osobních údajů se týká i vás! Od malého živnostníka přes obec až po velkou korporaci. Ti všichni musí splňovat… co vlastně kdo musí? Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Číst dál: ...