Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

CIKO EXPERT 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „CIKO - EXPERT 2019”, zaměřený především na  bezpečnost a funkčnost komínů. Seminář je zařazen do systémů celoživotního vzdělávání členů SKČR a CKČR (5 bodů). Cyklus seminářů zaměřených na bezpečnost spalinových cest je určen pro odbornou veřejnost, především pro projektanty, kominíky, kamnáře, montážní a stavební firmy, ... Nový obsah školení bude opět zaměřen i na praktické ukázky a měření (rychlost proudění, termokamera, …).

Číst dál: ...

Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

Dne 11.10.2018 bylo schváleno Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2. Publikaci pod kódem  ISBN 978-80-907017-5-5 vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise - Ing. František Jiřík.

Číst dál: ...

Zkoušky profesní kvalifikace kominík - revizní technik spalinových cest

Informace pro zájemce o zkoušku profesní kvalifikace. Dne 9.října 2018 se uskuteční od 9-16 hodin v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze další zkoušky profesní kvalifikace 36-024-H revizní technik spalinových cest. Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR.

Číst dál: ...

Smuteční oznámení

 

 

 

 

 

 

 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter.

Číst dál: ...