Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Stanovisko Společenstva kominíků České republiky

Dne 27. 8. 2011 byly v příloze deníku Blesk věnované kominictví zveřejněny nepřesné a zavádějící informace o provádění kominických služeb včetně seznamu tzv. “certifikovaných kominíků z celého Česka“. Vzhledem k tomu, že uvedený výtvor redaktorů tohoto bulvárního deníku způsobil mnoho problémů a zmatků, rozhodlo se vedení SKČR zveřejnit toto své stanovisko a informovat veřejnost i členy SKČR o následujících skutečnostech, které vydání uvedené přílohy předcházely.

Číst dál: ...

Komentář k Nařízení vlády č.91/2010

Základní úpravou v oblasti kominictví v posledním období byla vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů. Ta zůstala součástí právního řádu i po přijetí zákona o požární ochraně. Snahy o její změnu či nahrazení byly dlouhodobě legislativně neúspěšné. Až do přijetí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se nepodařilo vydat nový, praxi a stavu vědy a techniky odpovídající právní předpis, ačkoli již od počátku 90. let byla snaha provozovat spalinové cesty ze všech hledisek bezpečně. Již před započetím tvorby tohoto předpisu se hodně diskutovalo, který resort má předpis vydat, co byl i základní důvod „zbrždění“ přijetí řádné, současným podmínkám odpovídající právní úpravy. Funkce spalinových cest není jen v tom, aby zabezpečily požární bezpečnost při používání připojených spotřebičů, ale úzce se dotýká i hygieny, ochrany zdraví, ochrany ovzduší atd.

Číst dál: ...