Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Aktualizováno! Kurz A/1.8 Tepelně technické výpočty a návrhy spalinových cest v programu Protech Komín

Výpočet spalinové cesty v programu Protech Komín nebo Komín ZZ. Základní znalost výpočtů spalinových cest pro všechny typy spotřebičů paliv a vyhodnocení výsledku výpočtu je jednou z nezbytných kompetencí pro návrh, provádění, přejímku nebo revizi spalinové cesty. Společenstvo kominíků ČR proto do systému celoživotního vzdělávání členů zařadilo i kurz tepelně-technické návrhy komínů v programu Protech Komín a Komín ZZ. Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti potřebné pro hodnocení a samostatné provádění výpočtů komínů dle ČSN EN 13384-1.

Číst dál: ...

Aktualizováno! Program a termíny semináře Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018

V roce 2018 a 2019 bude semináře pořádat Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Číst dál: ...

Nový cyklus seminářů CIKO Expert

Společnost CIKO s.r.o. si dovoluje Vás pozvat na nový cyklus seminářů Expert, které se budou konat od února do března 2018. Program seminářů bude zaměřen především na bezpečnost komínů, návrh spalinové cesty, požární bezpečnost komínů, normu ČSN 730810, praktické ukázky testovacího centra a ukázky měření, výsledky testování.

Číst dál: ...