Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pyrocar 2018 - Hasičský fest jak má být!

Přibyslav 17. - 18. srpna hostí největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek - Pyrocar 2018. Z minulých ročníků víme, že návštěvnost akce se pohybuje kolem 30 000 lidí a jedná se skutečně o největší setkání požárních automobilů v České republice. V roce 2014 zde by ustaven Český národní rekord v počtu 303 hasičských vozidel na jenom místě. A ten bude nejspíš překonán, protože již nyní je na akci přihlášeno 352 hasičských vozů z celé České republiky, Slovenska a Polska. Akce se koná se pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

Číst dál: ...

Pozvánka na cyklus seminářů partnera Everesta

Společenstvo kominíků ČR si dovoluje pozvat své členy a jejich zaměstnance zapojené do projektu "Vzdělávání členů společenstva kominíků ČR" na další cyklus vzdělávacích seminářů zaměřený na měkké dovednosti, pořádaný společností Everesta.

Číst dál: ...

Nové členské průkazky

Kancelář Společenstva kominíků ČR bude vystavovat nové členské průkazky, kterým skončila platnost, nebo došlo ke změně údajů v adresách a získané odborné způsobilosti.

Číst dál: ...

Poslední předprázdninový kurz A/1.8 Tepelně technické výpočty a návrhy spalinových cest v programu Protech Komín

Základní znalost výpočtů spalinových cest pro všechny typy spotřebičů paliv a vyhodnocení výsledku výpočtu je jednou z nezbytných kompetencí pro návrh, provádění, přejímku nebo revizi spalinové cesty. Společenstvo kominíků ČR proto do systému celoživotního vzdělávání členů zařadilo i kurz tepelně-technické návrhy komínů v programu Protech Komín a Komín ZZ. Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti potřebné pro hodnocení a samostatné provádění výpočtů komínů dle ČSN EN 13384-1.

Číst dál: ...

Oslava 150 let Jednoty kominíků v Praze

Dne 26. května 2018 budou probíhat oslavy 150 výročí založení Jednoty kominíků v Praze. Tímto zveme kominickou veřejnost a příznivce tohoto řemesla na Mši Svatou ke cti Svatého Floriána, slavnostní průvod a odpolední zábavné odpoledne.

Číst dál: ...