Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nové členské průkazky

Kancelář Společenstva kominíků ČR bude vystavovat nové členské průkazky, kterým skončila platnost, nebo došlo ke změně údajů v adresách a získané odborné způsobilosti.

Číst dál: ...

Poslední předprázdninový kurz A/1.8 Tepelně technické výpočty a návrhy spalinových cest v programu Protech Komín

Základní znalost výpočtů spalinových cest pro všechny typy spotřebičů paliv a vyhodnocení výsledku výpočtu je jednou z nezbytných kompetencí pro návrh, provádění, přejímku nebo revizi spalinové cesty. Společenstvo kominíků ČR proto do systému celoživotního vzdělávání členů zařadilo i kurz tepelně-technické návrhy komínů v programu Protech Komín a Komín ZZ. Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti potřebné pro hodnocení a samostatné provádění výpočtů komínů dle ČSN EN 13384-1.

Číst dál: ...

Oslava 150 let Jednoty kominíků v Praze

Dne 26. května 2018 budou probíhat oslavy 150 výročí založení Jednoty kominíků v Praze. Tímto zveme kominickou veřejnost a příznivce tohoto řemesla na Mši Svatou ke cti Svatého Floriána, slavnostní průvod a odpolední zábavné odpoledne.

Číst dál: ...

Pozvánka na školení firmy Wöhler

Firma Wöhler jako  přední výrobce uceleného sortimentu kominické čistící, inspekční a měřící techniky si dovoluje pozvat členy SKČR na školení zařazené do systému vzdělávání členů SKČR.

Číst dál: ...