Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na školení firmy Wöhler

Firma Wöhler jako  přední výrobce uceleného sortimentu kominické čistící, inspekční a měřící techniky si dovoluje pozvat členy SKČR na školení zařazené do systému vzdělávání členů SKČR.

Číst dál: ...

Aktualizováno! Kurz A/1.8 Tepelně technické výpočty a návrhy spalinových cest v programu Protech Komín

Výpočet spalinové cesty v programu Protech Komín nebo Komín ZZ. Základní znalost výpočtů spalinových cest pro všechny typy spotřebičů paliv a vyhodnocení výsledku výpočtu je jednou z nezbytných kompetencí pro návrh, provádění, přejímku nebo revizi spalinové cesty. Společenstvo kominíků ČR proto do systému celoživotního vzdělávání členů zařadilo i kurz tepelně-technické návrhy komínů v programu Protech Komín a Komín ZZ. Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti potřebné pro hodnocení a samostatné provádění výpočtů komínů dle ČSN EN 13384-1.

Číst dál: ...

Aktualizováno! Program a termíny semináře Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018

V roce 2018 a 2019 bude semináře pořádat Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Číst dál: ...