Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Projekt vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. S podaným projektem do výzvy č. 60 OPZ se podařilo uspět a můžeme se tak zaměřit na vzdělávání zaměstnanců členů, pro zvýšení jejich odborných kompetencí.

Číst dál: ...

Pozvánka na Valnou hromadu 2017 a odborný seminář Seč

Jako každým rokem si Vás tímto dovolujeme jménem Rady SKČR a organizátorů akce co nejsrdečněji pozvat na Valnou hromadu 2017 a odborný seminář, která se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.

Termín konání:  8. dubna 2017 od 9,30 hodin.

Místo konání:  Kongresový sál Hotelu Jezerka, Ústupky 278, 538 07 SEČ

Číst dál: ...

Projekt "Statistika závad spalinových cest"

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Personální požadavky a způsob provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, jsou podrobně uvedeny v právních předpisech (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů, zejména zákona 320/2015 Sb.,  a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Přesto, právě neodborným provedením a neodborným udržováním spalinových cest dochází každoročně ke značným škodám na majetku, zdraví a životech osob. Výsledkem čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty je podle právního předpisu vždy "Zpráva o provedení čištění, kontroly nebo revizi spalinové cesty", ve které musí být zjištěné nedostatky uvedeny.

Číst dál: ...