Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Podzimní školení dle Zákona o ochraně ovzduší aneb kontroly kotlů ATMOS

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní školení zaměřené na kontroly kotlů ATMOS odborně způsobilou osobou - revize. Předmětem školení je získání všeobecného přehledu,  postupy kontroly a výměny náhradních dílů, odborné soutěže, večerní program. Druhý den se koná písemná, praktická a ústní část zkoušky.

 

Číst dál: ...

Členské příspěvky 2016 - výzva k úhradě

Připomínáme našim členům, že členské příspěvky na rok 2016 dle platných stanov by měly být uhrazeny do 30.6.2016. Pokud jste zatím platbu neprovedli, učiňte tak prosím co nejdříve! Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.  

Číst dál: ...

Školení dle Zákona o ochraně ovzduší aneb kontroly kotlů ATMOS

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní školení zaměřené na kontroly kotlů ATMOS odborně způsobilou osobou - revize. Předmětem školení je získání všeobecného přehledu,  postupy kontroly a výměny náhradních dílů, odborné soutěže, večerní program. Druhý den se koná písemná, praktická a ústní část zkoušky. Poslední volná místa.

 

Číst dál: ...