Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na Valnou hromadu 2017 a odborný seminář Seč

Jako každým rokem si Vás tímto dovolujeme jménem Rady SKČR a organizátorů akce co nejsrdečněji pozvat na Valnou hromadu 2017 a odborný seminář, která se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.

Termín konání:  8. dubna 2017 od 9,30 hodin.

Místo konání:  Kongresový sál Hotelu Jezerka, Ústupky 278, 538 07 SEČ

Číst dál: ...

Projekt "Statistika závad spalinových cest"

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Personální požadavky a způsob provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, jsou podrobně uvedeny v právních předpisech (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů, zejména zákona 320/2015 Sb.,  a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Přesto, právě neodborným provedením a neodborným udržováním spalinových cest dochází každoročně ke značným škodám na majetku, zdraví a životech osob. Výsledkem čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty je podle právního předpisu vždy "Zpráva o provedení čištění, kontroly nebo revizi spalinové cesty", ve které musí být zjištěné nedostatky uvedeny.

Číst dál: ...

Odborný seminář CIKO EXPERT 2017

Firma CIKO s.r.o. si dovoluje pozvat členy SKČR na odborný seminář zaměřený na chování spalin a bezpečnost komínů. Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání členů SKČR 2017  a ohodnocen 5 body. Odborný seminář CIKO EXPERT je zaměřen především na požární bezpečnost komínů, analýzu spalin, různé způsoby řešení přívodu spalovacího vzduchu, chování peletkových spotřebičů a vliv na navrhování komínů.

Číst dál: ...

RICOM gas s.r.o. školení 1/2017

Firma RICOM gas s.r.o. si dovoluje pozvat členy SKČR na dvoudenní  školení.  Školení jsou zaměřená na sortiment a také montáž komínů dodávaným firmou RICOM gas s.r.o. a konají se v sídle firmy ve Cvikově, termíny na kterých se můžeme potkat jsou uvedeny níže.

Číst dál: ...