Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Podzimní akce výrobce komínů HELUZ

HELUZ přispívá na revizi komínu před uvedením do provozu.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. pro vás připravila speciální podzimní akci, ve které má každý zákazník možnost získat příspěvek na revizi komínu v celkové výši 1. 000 Kč vč. DPH.

Číst dál: ...

ROK řemesel – nová aktivita Asociace malých a středních podniků

Společenstvo kominíků ČR se přihlásilo k výzvě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se rozhodla rok 2016 vyhlásit jako ROK ŘEMESEL. Navazuje tím na aktivitu „Fandíme řemeslu“, v rámci které jsou zviditelňovány jak řemeslné cechy a společenstva, tak konkrétní řemeslné počiny.

Číst dál: ...

Členské příspěvky 2015 - výzva k úhradě

Připomínáme našim členům, že členské příspěvky na rok 2015 měly být uhrazeny do 30.6.2015. Pokud jste zatím platbu neprovedli, učiňte tak prosím co nejdříve! Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.  

Číst dál: ...