Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Deset kroků na cestě k prosperitě

Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity České republiky.  

Číst dál: ...

Změna stanov SKČR

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, známý pod označením Nový občanský zákoník, nebo také zkráceně NOZ. Tento zákon nahrazuje původní Občanský zákoník z roku 1964. Původní zákoník byl nesčetněkrát novelizován a dlouhodobě mu byly vytýkány různé nedostatky, zejména že nereflektuje aktuální stav a vývoj práva, neupravuje některé reálné situace, které v praxi nastávají a další. NOZ je základním předpisem soukromého práva, který obsahuje obecné zásady jeho aplikace a základní právní principy prolínající se celou touto oblastí. Mimo jiné řeší tento zákon i nově postavení společenstev a jiných občanských sdružení.

Číst dál: ...

Pozvánka na odborné školení členů SKČR 2015 - nové termíny

Společenstvo kominíků ČR pořádá pro své členy první odborné školení SKČR v roce 2015 zaměřené na změnu Z2/2014 ČSN 734201, revize a kontroly spalinových cest, přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními klapkami... Dvoudenní školení se uskuteční v Přibyslavi a Havířově, počet účastníků jednotlivých běhů je limitován. POZOR - lednové a únorové termíny  již zcela obsazeny!

Číst dál: ...