Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Členské příspěvky 2015 - výzva k úhradě

Připomínáme našim členům, že členské příspěvky na rok 2015 měly být uhrazeny do 30.6.2015. Pokud jste zatím platbu neprovedli, učiňte tak prosím co nejdříve! Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.  

Číst dál: ...

Deset kroků na cestě k prosperitě

Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity České republiky.  

Číst dál: ...