Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nefunkční doména www.zsmkcr.cz

frownLitujeme, doména www.zsmkcr.cz na které byla původní webová prezentace Zemského sdružení mistrů kominických v Brně již není aktivní, proto jste byli přesměrováni na webové stránky Společenstva kominíků ČR, které je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Přejít na úvodní stranu webu Společenstva kominíků ČR.

Přejit do sekce aktuality webu Společenstva kominíků ČR.

Přejít na úvodní stranu nového webu Zemského Společenstvo mistrů kominických ČR

 

 

Informace a přihláška ke zkoušce revizní technik spalinových cest

Následující volné termíny zkoušek jsou v 17. a 18. prosince 2014. Zkoušky odborné způsobilosti k provádění revizí spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kominík - revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR na SOU stavební a zahradnické v Praze.

Číst dál: ...