Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na odborné školení členů SKČR 2015 - nové termíny

Společenstvo kominíků ČR pořádá pro své členy první odborné školení SKČR v roce 2015 zaměřené na změnu Z2/2014 ČSN 734201, revize a kontroly spalinových cest, přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními klapkami... Dvoudenní školení se uskuteční v Přibyslavi a Havířově, počet účastníků jednotlivých běhů je limitován. POZOR - lednové a únorové termíny  již zcela obsazeny!

Číst dál: ...

Nefunkční doména www.zsmkcr.cz

frownLitujeme, doména www.zsmkcr.cz na které byla původní webová prezentace Zemského sdružení mistrů kominických v Brně již není aktivní, proto jste byli přesměrováni na webové stránky Společenstva kominíků ČR, které je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Přejít na úvodní stranu webu Společenstva kominíků ČR.

Přejit do sekce aktuality webu Společenstva kominíků ČR.

Přejít na úvodní stranu nového webu Zemského Společenstvo mistrů kominických ČR

 

 

Informace a přihláška ke zkoušce revizní technik spalinových cest

Následující volné termíny zkoušek jsou v 17. a 18. prosince 2014. Zkoušky odborné způsobilosti k provádění revizí spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kominík - revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR na SOU stavební a zahradnické v Praze.

Číst dál: ...