Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Změna stanov SKČR

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, známý pod označením Nový občanský zákoník, nebo také zkráceně NOZ. Tento zákon nahrazuje původní Občanský zákoník z roku 1964. Původní zákoník byl nesčetněkrát novelizován a dlouhodobě mu byly vytýkány různé nedostatky, zejména že nereflektuje aktuální stav a vývoj práva, neupravuje některé reálné situace, které v praxi nastávají a další. NOZ je základním předpisem soukromého práva, který obsahuje obecné zásady jeho aplikace a základní právní principy prolínající se celou touto oblastí. Mimo jiné řeší tento zákon i nově postavení společenstev a jiných občanských sdružení.

Číst dál: ...

Pozvánka na odborné školení členů SKČR 2015 - nové termíny

Společenstvo kominíků ČR pořádá pro své členy první odborné školení SKČR v roce 2015 zaměřené na změnu Z2/2014 ČSN 734201, revize a kontroly spalinových cest, přívodu spalovacího vzduchu samoregulačními klapkami... Dvoudenní školení se uskuteční v Přibyslavi a Havířově, počet účastníků jednotlivých běhů je limitován. POZOR - lednové a únorové termíny  již zcela obsazeny!

Číst dál: ...

Nefunkční doména www.zsmkcr.cz

frownLitujeme, doména www.zsmkcr.cz na které byla původní webová prezentace Zemského sdružení mistrů kominických v Brně již není aktivní, proto jste byli přesměrováni na webové stránky Společenstva kominíků ČR, které je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Přejít na úvodní stranu webu Společenstva kominíků ČR.

Přejit do sekce aktuality webu Společenstva kominíků ČR.

Přejít na úvodní stranu nového webu Zemského Společenstvo mistrů kominických ČR