Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Informace a přihláška ke zkoušce revizní technik spalinových cest

Následující volné termíny zkoušek jsou v 17. a 18. prosince 2014. Zkoušky odborné způsobilosti k provádění revizí spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kominík - revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR na SOU stavební a zahradnické v Praze.

Číst dál: ...

Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR se dohodly na vydání společného stanoviska sjednocujícího výklad pojmu „Spalinová cesta“. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ v právních předpisech a technických normách má zajistit jednotný přístup dotčených subjektů k využívání spalinových cest, jejich údržbě, opravám apod., z důvodu důležitosti problematiky ve vztahu k ochraně života a zdraví osob.

Číst dál: ...