Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR se dohodly na vydání společného stanoviska sjednocujícího výklad pojmu „Spalinová cesta“. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ v právních předpisech a technických normách má zajistit jednotný přístup dotčených subjektů k využívání spalinových cest, jejich údržbě, opravám apod., z důvodu důležitosti problematiky ve vztahu k ochraně života a zdraví osob.

Číst dál: ...

Sazby DPH u kominických služeb

Asi každý podnikatel se ve svém oboru setkává se zákazníky, u nichž je nejdůležitějším kriteriem cena, nikoliv kvalita dodávaného zboží či služby. Tento tlak na cenu je nejvýraznější, pokud se podnikatel účastní výběrového řízení pro státní správu nebo samosprávu.

Číst dál: ...

Setkání s odborníky napříč stavebními obory nabídne doprovodný program FOR ARCHu

Hlavním tématem letošního ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH je rekonstrukce a revitalizace. Na tuto problematiku zaměřili organizátoři také doprovodný program, který zájemcům z řad široké veřejnosti nabídne příležitosti k setkání s předními odborníky ze všech oborů spojených se stavebnictvím. Soubor stavebních veletrhů proběhne ve dnech 16. až 20. září 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA a jeho součástí budou kromě FOR ARCHu veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER.

Číst dál: ...