Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Reakce SKČR k článku na stránkách ČSTZ o tom, že Nařízení vlády 91/2010 Sb. se netýká spotřebičů a spalinových cest na plynná paliva

Až neskutečně na ty, co o problematice odvodu spalin něco vědí, působí tzv. „odborné stanovisko“ ČSTZ o tom, že se Nařízení vlády 91/2010 Sb. o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, netýká spotřebičů a spalinových cest na plynná paliva. Důvodem podle autorů je, že od spotřebičů, či spalinových cest pro plynná paliva nemůže vzniknout požár. Jelikož je ale nespornou skutečností, že toto tvrzení nelze doložit ani logickým výkladem příslušné právní úpravy, tedy ani z nařízení vlády a ani technickými argumenty a navíc se jedná o příliš vážnou problematiku, rozhodlo se vedení SKČR reagovat.

Číst dál: ...

Požární bezpečnost spalinových cest - reakce na článek ČSTZ

Na stránkách ČSTZ byl zveřejněn článek Ing. Buchty, ve kterém se velice silně vymezuje proti tvrzení, že teploty spalin nad 85°C jsou z hlediska požáru nebezpečné. Dále se autor, jak je jeho stálým zvykem, ohrazuje proti provádění kontrol spalinových cest od spotřebičů na plynná paliva a napadá platnost a smysl Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Číst dál: ...