Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na VH 2012 SKČR

Vážení kolegové a kolegyně, dne 20. dubna 2012 v hotelu HOTEL Dvořák **** v Táboře, Hradební 3037 uskuteční Valná hromada Společenstva kominíků České republiky , na kterou Vás srdečně zve Rada SK ČR a organizátoři akce. Osobní pozvánka bude zaslána každému členu Společenstva kominíků ČR poštou spolu s návratkou.

Číst dál: ...

Informace a přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti revizní technik spalinových cest

Nejbližší termín zkoušek 22. a 23. února 2012 je zcela obsazen. Následující volné termíny zkoušek jsou v květnu 2012. Zkoušky odborné způsobilosti k provádění revizí spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kominík - revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR.

Číst dál: ...

Informace pro uchazeče o k získání odborné způsobilosti revizní technik spalinových cest

Aktuální termín zkoušek 15. a 16. listopadu 2011 je již zcela obsazen. Následující termín zkoušek bude v lednu 2012. Zkoušky odborné způsobilosti pro provádění revizí spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kominík - revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR

Číst dál: ...

Stanovisko Společenstva kominíků České republiky

Dne 27. 8. 2011 byly v příloze deníku Blesk věnované kominictví zveřejněny nepřesné a zavádějící informace o provádění kominických služeb včetně seznamu tzv. “certifikovaných kominíků z celého Česka“. Vzhledem k tomu, že uvedený výtvor redaktorů tohoto bulvárního deníku způsobil mnoho problémů a zmatků, rozhodlo se vedení SKČR zveřejnit toto své stanovisko a informovat veřejnost i členy SKČR o následujících skutečnostech, které vydání uvedené přílohy předcházely.

Číst dál: ...