Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Kominíci starostům

Vážený pane starosto, dovolujeme si upozornit Vás a členy obecního zastupitelstva ve Vaší obci na situaci v kominických službách, která vznikla od 1. 1. 2011, kdy vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento předpis sice obsahuje v § 3 a 5 ustanovení o odborné způsobilosti osob oprávněných provádět revize a kontroly spalinových cest, vidina snadného a často bezpracného výdělku však přiměla řadu „podnikavců„ k obcházení pravidel zákonného podnikání. Nejčastěji se jedná o tzv. „nájezdové„ firmy, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost Kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí, kteří jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům někdy i se svolením místních samospráv kominické služby. Provádějí je ovšem často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů.

Číst dál: ...

Závazná pravidla pro užívání logotypu Společenstva kominíků České republiky

Tato pravidla definují oblast a způsob použití logotypu Společenstva kominíků ČR (SKČR). Použití logotypu je povoleno pouze řádným členům SKČR (fyzickým osobám) na základě písemné žádosti, viz. příl.1 a to vždy v souladu s těmito pravidly. Jakékoli užití odporující těmto pravidlům a předem písemně neschválené Radou SKČR je považováno za porušení autorských práv a jako takové bude i postihováno.

Číst dál: ...

Falešného kominíka dopadla v Prachaticích policie

Falešný kominík čistil několik týdnů kamna a komíny na jihu Čech. Veškeré nářadí, ale i potřebné doklady a razítka ukradl z opravdové kominické firmy. Právě okradení kominíci vyrazili po jeho stopě a rozjeli na jihu Čech velkou pátrací akci, ale podvodníka dříve chytila policie. Následující článek je přepisem rozhlasové reportáže.

Číst dál: ...