Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Hledáte svého kominíka?

Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle Technických pravidel TPK 01-01 a TPK 03-01 v termínech stanovených v příloze č.1 Nařízení vlády č.91/2010 Sb.