Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Hledáte svého kominíka?

Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle Technických pravidel TPK 01-01 a TPK 03-01 v termínech stanovených vyhláškou 34/2016 Sb.

 Partner Společenstva kominíků
 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg