Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Společenstvo kominíků

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Pro veřejnost

Pro členy

Hledáte svého kominíka?

Seznam revizních techniků

Společenstvo kominíků České republiky - idatabaze.czKominictví - idatabaze.cz

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg