Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Společenstvo kominíků

Společenstvo kominíků ČR   je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Pro veřejnost

Pro členy

Hledáte svého kominíka?

Seznam revizních techniků

Společenstvo kominíků České republiky - idatabaze.czKominictví - idatabaze.cz