Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Vzhledem ke zvýšeným nákladům při plnění povinného testování zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu je možné od 1. dubna 2021 přes aplikaci na tomto portálu podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021. Žádost o příspěvek na tyto samoodběrové testy, vykázané v březnu 2021, je možné podávat v průběhu celého dubna 2021. Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).

Číst dál: ...

Posunutí termínu uzávěrky dat do programu Statistika 2020

Termín zasílání dat pro Statistiku závad spalinových cest za rok 2020 byl do 31.3. 2021.

Vzhledem ke stávající situaci prodlužujeme termín pro zaslání údajů do statistiky závad za rok 2020 do 30. dubna 2021. Po tomto datu bude možno již pouze vkládat data do Statistiky 2021. Využijte prosím případný volný čas. 

Číst dál: ...

Informace k mimořádnému opatření - povinnému testování OSVČ a ve firmách do 10 zaměstnanců

Vážení kolegové/kolegyně,

nepochybně jste zaznamenali pondělní rozhodnutí vlády o rozšíření povinného testování zaměstnanců o tři další kategorie zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace.

Vzhledem k tomu, že se na většinu z vás tato povinnost začíná vztahovat prakticky okamžitě nebo v blízké budoucnosti, rádi bychom vám podali užitečné informace, které vám pomohou zorientovat se v jednotlivých opatřeních vlády a také možnostech, které se vám v tuto chvíli nabízejí. Pro lepší přehlednost vám informace budeme strukturovat formou otázek a odpovědí.

Číst dál: ...

Podpořte projekt Kominického muzea

Milí kolegové,
projekt přípravy expozice dějin kominíků v našich zemích není třeba představovat. Za ta dlouhá léta, co se vlastními silami snažíme v jižních Čechách zadaptovat někdejší návesní hostinec a přizpůsobit ho výstavním potřebám, jsme o něm při různých příležitostech hovořili mnohokrát.

Číst dál: ...

Informace o konání zkoušek profesních kvalifikací kominík

MŠMT zveřejnilo stanovisko, které konstatuje, že od 23. 11. 2020 je povoleno  konat zkoušky,  jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
Proto mohou autorizované osoby konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti  (např. živnostenským zákonem).

Číst dál: ...

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob, zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 28.října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Číst dál: ...

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19 platných od 22.října 2020

Od čtvrtka vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Číst dál: ...