Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Objednání kominíka - září 2022

 

 

Tisková zpráva 14. 09. 2022

Objednání kominíka ke kontrole spalinových cest neodkládejte, objednací lhůty se budou prodlužovat.

S nástupem babího léta tradičně souvisí také počátek topné sezony. Přestože venkovní teploty ještě pár týdnů umožní vytápění odložit, i tak se před domácnosti pomalu dostává na řadu povinnost každoroční kontroly spalinových cest. Oborníci z oboru pravidelně varují před tím, že kominíci mají právě na podzim velmi napilno a nalézt v jejich pracovním diáři v sezónní špičce volnou kolonku k zarezervování termínu může být otázkou až několika týdnů. V tomto roce se navíc ke každoročnímu zvýšenému zájmu musí přidat i enormní zájem o poradenství a pomoc při zprovoznění po léta nepoužívaných komínů. Doporučuje se tedy na nic nečekat a návštěvu kominíka rezervovat co nejdříve.

 

Číst dál: ...

Nařízení vlády - plyn

 

   Svoji pozornost prosím upřete na Nařízení vlády 191/2022 Sb. ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Abyste nemuseli v tom horku hledat konkrétní ustanovení, která se týkají spalinových cest - tady máte výpis:

Nařízení vlády 191/2022 Sb.

ze dne 22. června 2022

o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§ 4 odstavec 2) písmeno j)

(2) Vyhrazeními plynovými zařízeními nejsou

j) vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,

§18 odstavec 6) písmeno i)

(6) Při výchozí revizi se prověří zejména

i) zda byly podle příslušných právních předpisů provedeny revize i na vyhrazených elektrických, tlakových, zdvihacích zařízení nebo zdvihacích zařízeních a zda byly provedeny revize spalinových cest, vztahující se k revidovanému vyhrazenému plynovému zařízení,

Příloha č. 5 písmeno o)

Obsah zprávy o revizi vyhrazeného plynového zařízení obsahuje minimálně tyto údaje:

o) záznam o předložených souvisejících revizích vyhrazeného zařízení elektrického, tlakového a spalinových cest, případně jiných; ve zprávě se uvedou identifikační údaje příslušných revizí: (evidenční číslo, datum vystavení a jméno, popřípadě jména a příjmení revizního technika),

 
Ing. Jaroslav Schön

 

HK ČR energetická situace

 

 

Vážení členové Hospodářské komory,

    navazuji tímto na mé předchozí vyjádření k vývoji složité situace    v energetice. Zprávy z médií i od řady našich členů značí, že se musíme připravit na těžké     období. Přesto bych Vás hned na úvod rád ujistil, že se se svými kolegy na Hospodářské komoře maximálně snažíme spolupracovat s vládou a dalšími klíčovými  aktéry na minimalizaci negativních vlivů a tíživých důsledků vysokých cen a vůbec dostupnosti nejenom zemního plynu.

V tomto týdnu jsem se sešel společně s dalšími představiteli organizací zastupujících podnikatele s ekonomickými ministry a sociálními partnery, abychom společně řešili zajištění dodávek plynu pro technologickou výrobu a blížící se topnou sezónu. Chtěl bych Vás ujistit, že zbavit se závislosti na ruském plynu a hledat alternativní cesty k zásobování zemním plynem z jiných teritorií se vládě poměrně daří. Apeloval jsem však na vládu, aby ve svých krocích v žádném případě nepolevovala.

 

Číst dál: ...

Používání LOGA SKČR

 

Používání loga SKČR

          Stanovy Společenstva kominíků ČR  (dále SKČR) v článku 4. „Práva a povinnosti člena SKČR“, v části „Člen SKČR má právo“ v bodě č. 6 uvádí, „používat logo a symboly SKČR v souladu s vnitřní směrnicí SKČR“.  Potud ustanovení stanov.

V roce 2011 byla schválena  „SKČR - Pravidla užívání loga“, která pak byla upravena v roce 2016 v souvislosti s novou grafickou úpravou loga SKČR.

LOGO SKČR, mohou na základě souhlasu rady požívat ve své podnikatelské činnosti v souladu se schválenými pravidly pouze členové SKČR.

Logo společenstva je registrováno  na Úřadě průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 203716, číslo spisu O-108860.  Jeho neoprávněné použití je tedy trestně postižitelné.

 

Číst dál: ...

WEB SKČR – zobrazení kontaktních údajů člena

 

Když se podíváte na WEB SKČR, do sekce „Pro veřejnost“, volba „Hledej svého kominíka“, nebo volba „Seznam revizních techniků“, pak pokud jste členem společenstva vidíte u svého jména kontaktní údaje (telefon, email), nebo oznámení „nedal souhlas“. Jaká ta informace u daného jména je, či není, závisí na tom, jestli příslušný člen reagoval  v předchozích letech na kontrolu evidovaných dat k jeho osobě a dal souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

 

Zákon o Ochraně osobních údajů (GDPR) - Pod nejsou evidované údaje k danému členu společenstva zkontrolována a není dán souhlas od dotyčného (písemně, nebo elektronicky), nelze osobní údaje zveřejnit.

 

podrobněji uvedeno zde

Pokd jste členem SKČR, aktivně podnikáte a máte zájem aby Vaše kontaktní údaje byly na WEBu SKČR v seznamech zvěřejněny, pak nás kontaktujte na

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zašleme Vám email s informacemi a pokyny jak provést případnou kontrolu Vašich evidovaných dat, jak dát souhlas aby bylo možné je na stránkách společenstva zveřejnit.

 ZK

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr2.jpg