Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na FOR THERM

 

 

 Veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM

proběhne v novém, březnovém termín

 

Nejvýznamnější událost oboru energeticky úsporného bydlení, veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, proběhne v novém termínu. Firmy a produkty tohoto odvětví se sejdou v PVA EXPO PRAHA ve dnech 3. až 5. března 2022, představí se novinky, trendy i osvědčené technologie od nejvýznamnějších firem. Oficiálními vozy veletržního souběhu jsou automobily značky FORD.

Trojice veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM tradičně přinese to nejlepší z oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb, dřevostaveb a vytápění. Představí se přední výrobci a značky z oboru s produktovými novinkami i osvědčenými technologiemi. Návštěvníci si v PVA EXPO PRAHA budou moci prohlédnout poutavé expozice a potkat se s odborníky významných firem, jako např. Heluz, Nilan, Zehnder, Izopol, CIKO, Haas Fertigbau, Domesi nebo NOVATOP a mnoho dalších.

Číst dál: ...

Členské příspěvky 2022

 

Vážení kolegové,

     již zde máme  nový rok 2022 a s tím se pojí i staronová povinnost každého člena Společenstva kominíků ČR a tou je úhrada členského příspěvku. 

   Valná   hromada SKČR, konaná v loňském roce, schválila členský příspěvek na rok 2022 ve stejné výši jako předchozí roky  4.000,- Kč. Současně  však byla schválena i změna termínu uhrazení tohoto příspěvku.Podle tohoto usnesení valné hromady je potřeba provést úhradu do 31.3.2022.

Schválení tohoto nového termínu úhrady členského příspěvku  je vyvoláno nedobrými zkušenostmi s přístupem některých jedinců k jeho uhrazení z předchozích let. Důsledkem pak jsou opakovaně nutné administrativní práce k upomínání úhrad dlužných částek a to nejen na úrovni kanceláře, ale i v rámci jednotlivých regionálních cechů. Změna termínu uhrazení členského příspěvku má tedy urychlit administrativní kroky vedoucí k uhrazení dlužných částek, případně přijetí jiného řešení u dlužníků.  Jsme si vědomi toho, že každý z nás se může dostat do ekonomických problémů, ale nereagováním na výzvy, absence komunikace a u některých zřejmá neochota věc řešit, nepřispívá k vzájemné důvěře. Lidově řečeno zaujmout pozici mrtvého brouka problém nevyřeší.

Jak tedy skončil rok 2021?  Rok 2021 doposud nezaplatilo celkem 25 členů.

Všem, kteří úhradu řádně provedli, touto cestou upřímně děkujeme. 

 

 

 

Statistika závad - uzávěrka roku 2021

 

 

Jak to v životě bývá, řada z nás má vždy dosti času na provedení nějaké činnosti, to co chceme často odkládáme na pozdější dobu. Pak se najednou divíme, že čas vypršel. Tak by se mohlo stát i s Vaším dobrým úmyslem přispět svými údaji do projektu Statistika závad. Už jenom proto, že jsme si neuvědomili, že se blíží čas uzávěrky přijímání zasílaných, Vámi zjištěných závad na spalinových cestách Vašich klientů pro vyhodnocení vývoje statistických hodnot četnosti jednotlivých závad a to dle požární a stavební bezpečnosti spalinových cest. Dále tyto slouží k vyhodnocení prospěšnosti kominického řemesla při ochraně majetku a zdraví občanů.

Pokud hodláte tuto prospěšnou profesní činnost podpořit, můžete Vámi zjištěné závady v anonymizované podobě

zaslat v termínu do 31.3.2022.  Podpoříte tak dobrou věc.

 

Ing. Kalenda Zdeněk

 

 

Aktualizováno: Připravili jsme pro vás nový cyklus seminářů Přibyslav - Havířov 2022

Pozvánka na nové odborné semináře Přibyslav - Havířov 2022

Po letošním roce plného omezeními a opatření jsme se rozhodli  obnovit vzdělávací cyklus celoživotního vzdělávání kominíků, do něj byla vybrána témata, o která jste si psali ve vámi vyplňovaných dotaznících minulého roku a dotazů, či námětů z diskuze při on-line webinářích v roce 2021. Novinkou jsou jednodenní semináře a věcné ceny pro aktivní účastníky.

Číst dál: ...

Právě vyšla nová technická publikace Komíny - navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba.

Publikace podává  na 60 stranách ucelený přehled právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů stanovujících technické požadavky na komíny, postupy při jejich navrhování, provádění, uvádění do provozu, jejich provozování, čištění, údržbu a revize vymezující i povinnosti a odpovědnosti oprávněných osob.

Číst dál: ...

Podpořte projekt Kominického muzea

Milí kolegové,
projekt přípravy expozice dějin kominíků v našich zemích není třeba představovat. Za ta dlouhá léta, co se vlastními silami snažíme v jižních Čechách zadaptovat někdejší návesní hostinec a přizpůsobit ho výstavním potřebám, jsme o něm při různých příležitostech hovořili mnohokrát.

Číst dál: ...

Vyšlo komentované vydání ČSN 734201 ed.2

Dne 11.10.2018 bylo schváleno Technickou normalizační komisí TNK 105 Komíny vydání Komentovaného znění ČSN 734201 ed.2. Publikaci pod kódem  ISBN 978-80-907017-5-5 vydává Česká agentura pro standardizaci, autorem publikace je Společenstvo kominíků ČR, Technická komise - Ing. František Jiřík.

Číst dál: ...

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr4.jpg