Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Podpořte projekt Kominického muzea

Milí kolegové,
projekt přípravy expozice dějin kominíků v našich zemích není třeba představovat. Za ta dlouhá léta, co se vlastními silami snažíme v jižních Čechách zadaptovat někdejší návesní hostinec a přizpůsobit ho výstavním potřebám, jsme o něm při různých příležitostech hovořili mnohokrát.

Číst dál: ...

Informace o konání zkoušek profesních kvalifikací kominík

MŠMT zveřejnilo stanovisko, které konstatuje, že od 23. 11. 2020 je povoleno  konat zkoušky,  jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
Proto mohou autorizované osoby konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti  (např. živnostenským zákonem).

Číst dál: ...

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob, zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 28.října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Číst dál: ...

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19 platných od 22.října 2020

Od čtvrtka vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Číst dál: ...

Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Číst dál: ...

Sdělení Vladimíra Dlouhého - prezidenta Hospodářské komory ČR z 9.10.2020

Vážení členové Hospodářské komory,

jak jsem vám avizoval již v minulém týdnu, jsem připraven spolu s kolegy z Úřadu HK ČR vás informovat o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům. V této souvislosti bych rád reagoval na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Romana Prymuly a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy po mimořádném jednání vlády, kde byly prezentovány další restrikce s významným dopadem na podnikatele. Kromě zásadních výstupů ze strany vládních činitelů vás chci rovněž informovat o dalších krocích a aktivitách Hospodářské komory ČR.

Číst dál: ...

Tisková zpráva MV - generálního ředitelství HZS z 7.10.2020

85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze.

Babí léto vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát.

Číst dál: ...

Pozor změna - 5.října 2020 online jednodenní pokračovací kurz - výpočty komínů dle ČSN EN 13384-1 v programu Protech

Znalost výpočtů spalinových cest pro všechny typy spotřebičů paliv a vyhodnocení výsledku výpočtu je jednou z nezbytných kompetencí pro návrh, provádění, přejímku nebo revizi spalinové cesty. Absolvent kurzu si ověří a získá další teoretické znalosti potřebné pro hodnocení přívodu spalovacího vzduchu a praktické provádění výpočtů podtlakových komínů dle ČSN EN 13384-1.

Číst dál: ...