Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob, zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 28.října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Číst dál: ...

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19 platných od 22.října 2020

Od čtvrtka vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Číst dál: ...

Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Číst dál: ...

Sdělení Vladimíra Dlouhého - prezidenta Hospodářské komory ČR z 9.10.2020

Vážení členové Hospodářské komory,

jak jsem vám avizoval již v minulém týdnu, jsem připraven spolu s kolegy z Úřadu HK ČR vás informovat o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům. V této souvislosti bych rád reagoval na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Romana Prymuly a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy po mimořádném jednání vlády, kde byly prezentovány další restrikce s významným dopadem na podnikatele. Kromě zásadních výstupů ze strany vládních činitelů vás chci rovněž informovat o dalších krocích a aktivitách Hospodářské komory ČR.

Číst dál: ...

Tisková zpráva MV - generálního ředitelství HZS z 7.10.2020

85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze.

Babí léto vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát.

Číst dál: ...

Pozor změna - 5.října 2020 online jednodenní pokračovací kurz - výpočty komínů dle ČSN EN 13384-1 v programu Protech

Znalost výpočtů spalinových cest pro všechny typy spotřebičů paliv a vyhodnocení výsledku výpočtu je jednou z nezbytných kompetencí pro návrh, provádění, přejímku nebo revizi spalinové cesty. Absolvent kurzu si ověří a získá další teoretické znalosti potřebné pro hodnocení přívodu spalovacího vzduchu a praktické provádění výpočtů podtlakových komínů dle ČSN EN 13384-1.

Číst dál: ...

DOPORUČENÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY FIRMÁM A ŽIVNOSTNÍKŮM KE ZVÝŠENÍ PREVENCE PŘED ŠÍŘENÍM COVID-19

Tato doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

Číst dál: ...