Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Placení členkých příspěvků

 

 

 

Placení členských příspěvků

     

      Rada SKČR na svém zasedání v 06/2022 přijala k dořešení členství dlouhodobých dlužníků dle aktuálního přehledu zpracovaného a rozeslaného cechmistrům následující usnesení:

Pokud Regionální cech nerozhodne o způsobu vyřešení dlužníka (zaplacení / vyloučení) a toto nebude zrealizováno  do 31.10.2022 , bude příslušná dlužná částka odečtena z roční odměny cechu za rok 2022. V úvahu přichází tyto možnosti:

- dluh zaplatí dlužník

- dluh zaplatí za dlužníka RC a ten bude úhradu řešit přímo se svým členem - dlužníkem RC

- RC rozhodne o vyloučení dlužníka za neplnění si povinností člena.

V případě vyloučení musí být rozhodnutí RC předloženo Radě SKČR nejpozději na jejím jednání v 11 2022.

Potud rozhodnutí rady.  Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že někteří členové dluží členské příspěvky za více jak 1 rok. Podíváme-li se na rozložení dlužníků v jednotlivých letech pak

                   Rok         2018           2019        2020       2021       

                 Počet          1                3              5            13          

V souvislosti s tím je třeba vzít na vědomí, že valná hromada SKČR schválila na rok 2022 a 2023 členský příspěvek ve výši 4.000,- Kč, se splatností do 31.3. daného roku.

ZK

 

 

WEB SKČR – zobrazení kontaktních údajů člena

 

Když se podíváte na WEB SKČR, do sekce „Pro veřejnost“, volba „Hledej svého kominíka“, nebo volba „Seznam revizních techniků“, pak pokud jste členem společenstva vidíte u svého jména kontaktní údaje (telefon, email), nebo oznámení „nedal souhlas“. Jaká ta informace u daného jména je, či není, závisí na tom, jestli příslušný člen reagoval  v předchozích letech na kontrolu evidovaných dat k jeho osobě a dal souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

 

Zákon o Ochraně osobních údajů (GDPR) - Pod nejsou evidované údaje k danému členu společenstva zkontrolována a není dán souhlas od dotyčného (písemně, nebo elektronicky), nelze osobní údaje zveřejnit.

 

podrobněji uvedeno zde

Pokd jste členem SKČR, aktivně podnikáte a máte zájem aby Vaše kontaktní údaje byly na WEBu SKČR v seznamech zvěřejněny, pak nás kontaktujte na

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zašleme Vám email s informacemi a pokyny jak provést případnou kontrolu Vašich evidovaných dat, jak dát souhlas aby bylo možné je na stránkách společenstva zveřejnit.

 ZK

 

Celoživotní vzdělávání 2021-2022

 

 

Celoživotní vzdělávání – bodové hodnocení – seznamy na WEBu

 

 

Minulý týden bylo ukončeno školení, pořádaného Společenstvem kominíků ČR v rámci projektu „Celoživotní vzdělávání kominíků“   školního roku 2021-2022. Od ledna  do konce května, v devíti termínech se školení zúčastnilo celkem 268 členů společenstva.

Rovněž byla uskutečněna další produktová školení pořádaná jednotlivými firmami zapojenými do uvedeného projektu.  Která školení, v jakých termínech a v jakém bodovém hodnocení dle individuální účasti jednotlivých členů byla do CŽV zahrnuta jsou uvedena zde na

www.skcr-statistika.cz  

  volba „Celoživotní vzdělávání“.  Přehledy v uspořádání pro jednotlivé školní roky a kraje jsou uváděny za poslední tři roky.  Je tomu tak na základě usnesení rady SKČR, kdy součet za poslední tři ukončené školní roky, pak ovlivní pořadí zobrazování členů na WEBu SKČR - sekce „Pro veřejnost“ v základním seznamu  „Hledáte  svého  kominíka“. K tomuto přehodnocení tedy dojde v červenci, po celkovém ukončení školního roku 2021-2022.

Obsáhlejší informace k Celoživotnímu vzdělávání kominíků bude uvedeno v

Kominickém věstníku č. 2/2022.

 ZK

 

 

Valná hromada 2022 - jednání

 

 

Valná hromada SKČR 2022

Dne 28.4.2022 proběhla v příjemném prostředí hotelu Step, v Praze, Valná hromada Společenstva kominíků ČR . Celkem se Valné hromady zúčastnilo 151 členů společenstva.

Účastníci  si vyslechli  zprávu o  činnosti Rady SKČR a zprávu o činnosti Znalecké a rozhodčí komise. Seznámeni byli s výsledky hospodaření za rok 2021.  Na závěr zvolila Valná hromada  členy Znalecké a rozhodčí komice pro další funkční období. Rovněž byla schválena výše členského příspěvku 4.000,- Kč na rok 2023  se splatností do 31.3.2023.

Po skončení valné hromady se uskutečnil odborný seminář  na téma „Výsledky Statistiky závad za rok 2021“, které prezentoval Ing Jaroslav Schön a téma „Individuální topení ve 21. Století“,  v podání Ing. Jiřího Horáka Ph.D.. Celý den pak v odděleném sále byla otevřena výstava partnerů SKČR a výrobců komínů, komínové techniky a kominického nářadí.

Podrobněji o Valné hromadě bude pojednáno v Kominickém věstníku č. 2/2022.

 

 

Vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1340 požárů v roce 2021

 

Počet požárů se i za loňský rok drží hodně vysoko

  • V roce 2021 vzniklo vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1340 požárů
  • V 1117 případech se jednalo o požáry, které vznikly vznícením sazí a omezily se na vnitřní část komínu
  • Požáry od komínů způsobily v roce 2021 škodu ve výši 69 mil. Kč
  • Počet požárů za rok 2021 je druhý nejvyšší za několik posledních let

 

„Pro kominíky to není překvapení. Trend zvýšení počtu požárů byl vzestupný již v roce 2020. Žel, ani při hodnocení roku 2021 nezbývá než konstatovat, že se nám přes všechnu snahu, stejně jako v roce 2020, nepodařilo snížit počet požárů zaviněných špatným stavem komínů.

Číst dál: ...