Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Aktualizováno! Celoživotní vzdělávání členů SKČR – školní rok 2018-2019

V roce 2018 a 2019 semináře pořádá Česká vzdělávací a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení v rámci realizace Operačního programu zaměstnanost - vzdělávání zaměstnanců členů SKČR. Poplatek za účast zaměstnanců na semináři - členů SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude České vzdělávací a.s. hrazen na základě uzavřené smlouvy ze zmíněného Operačního programu z Evropských fondů.

Příjemcem dotace je účastník vzdělávání, který je v době vzdělávání v zaměstnaneckém poměru (hlavní pracovní poměr, nebo uzavřená dohoda o provádění činnosti).

Zaměstnavatel účastníka vzdělávání – příjemce dotace, musí splnit následující podmínky:

 1) Musí být členem SKČR – podmínka je stanovena SKČR

 2) Předmětný zaměstnanec (účastník školení) musí mít v pracovní smlouvě, že místo výkonu jeho práce je mimo území hlavního města Prahy. Praha významně a dlouhodobě převyšuje průměrnou míru zaměstnanosti v ČR. Tato podmínka je stanovena EU - přepočítaný HDP na obyvatele.

Základní témata celoživotního vzdělávání ve školním roce 2018/2019

ČSN 734201:2010 v konsolidovaném znění ……………………….         komentář

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky …………………..       revize (nové znění r. 2019)

Spalování

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – všeobecné požadavky

Právní předpisy – stavební zákon a zákon o požární ochraně

Statistika závad spalinových cest

 

Poplatek za účast na semináři                                                                                                                 2.950 Kč

Cena za ubytování a stravování (oběd+svačina+večeře+nocleh+snídaně+oběd)                          850 Kč

Poplatek za seminář celkem                                                                                                                  3.800 Kč

Poplatek za seminář pro účastníky zapojené ve "Výzvě 60"                                                              2.150 Kč

(Materiály v ceně semináře: tištěné konsolidované znění ČSN 734201:2010 ed.2 včetně komentáře ČSN 734201:2010 ed.2)

 

Časový harmonogram.

Začátek od 13 hodin prvního dne, předpokládané ukončení v 12 hodin druhého dne

termín místo vyhrazeno pro cech
 15.1 - 16.1. 2019  Přibyslav  Jihomoravský 15 osob, Praha 20 osob
 29.1 - 30.1. 2019  Přibyslav  Vysočina 15 osob, Praha 11 osob, Pardubický 10 osob
12.2. – 13.2. 2019  Přibyslav  Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský
26.2. – 27.2. 2019  Přibyslav  Středočeský, Pardubický
12.3. - 13.3. 2019  Přibyslav  Královehradecký 20 osob, Praha 10 osob, Pardubický
26.3. - 27.3. 2019  Přibyslav  Ústecký 36 osob
9.4.- 10.4. 2019  Přibyslav  Jihočeský 28 osob, Středočeský 8 osob
23.4 - 24.4. 2019  Havířov  Moravskoslezský 36 osob
14.5 - 15.5. 2019  Přibyslav  Liberecký 13 osob, Plzeňský 23 osob
28.5 - 29.5. 2019  Přibyslav  Karlovarský 8 osob, Plzeňský 26 osob

Kapacita pro jeden termín je max. 36 osob – nelze překračovat. Další informace o účasti a dotaci získáte u svých cechmistrů.

Přihlášky zasílejte na emai Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu:

Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9

 
Podrobný rámcový program semináře:

Technická pravidla TPK: K 01-02 Kontrola spalinových cest, K 02-02 Vložkování komínů, K 03-02 Čištění komínů a kouřovodů, K 05-01 Revize spalinových cest

Praktické provádění čištění a kontroly spalinových cest, praktické provádění revizí spalinových cest

Z deníku soudního znalce

Zákon 179/2006 Sb., Standardy pro zkoušky a praktické zkušenosti z provádění zkoušek profesní kvalifikace Kominík

Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – Úvod do problematiky

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13384

Program evidence nedostatků spalinových cest ZAVKOM 2018