Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na Valnou hromadu 2019, odborný seminář a společenský večer

Valná hromada Společenstva kominíků ČR 2019 se uskuteční  12 dubna 2019 v prostorách TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha. Po ukončení VH následuje odborný seminář a společenský večer.

 

Čas (hodin)

Program Valné hromady (sněmu)

Veřejná část

08,30

09,30

Prezence účastníků

09,30

10,00

Zahájení jednání – vystoupení prezidenta SKČR

10,00

10,45

Vystoupení hostů

10,45

11,00

Předání vyznamenání oceněným kolegům

11,00

12,30

Oběd pro hosty VH a vystavovatele

Neveřejná část

11,00

11,20

Volba členů mandátové, návrhové a volební komise a řídícího sněmu

11,15

12,00

Zpráva o činnosti Rady SKČR, tiskového mluvčího a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise

Výsledek hospodaření za rok 2018

Zpráva revizní komise

Návrh rozpočtu na rok 2019 + návrh výše členského příspěvku r. 2020

12,00

13,00

Volby orgánů SKČR:

Volba prezidenta SKČR

Volba viceprezidenta SKČR

Volba členů revizní komise SKČR

13,00

13,15

Vyhlášení výsledků voleb – projev prezidenta a viceprezidenta SKČR

13,15

13,30

Přijetí (schválení) usnesení, ukončení Valné hromady

13,30

14,30

Oběd

Odborný seminář

14,30

14,50

Statistika závad spalinových cest – SW pro odeslání dat

Ing. Jaroslav Schön

14,50

15,50

Požáry a komíny – podrobnosti o vyšetřování požárů a otrav CO způsobených vadnými spalinovými cestami

kpt. Mgr. Libor Pospíšil: koordinátor-metodik, HZS Středočeského kraje

15,50

16,00

Přestávka

16,00

16,30

Požární bezpečnost staveb 21. století a rekodifikace stavebního práva

plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D., LLM

 

 

 

 Zábavný večer s hudbou a tancem

19,00

01,00

Večeře

Zábavný večer s hudbou a tancem „České a světové hity 60-tých až 90-tých let“

 

Ceny včetně DPH :

Seminář ………………………………..…               750,00 Kč / 1 osoba

Společenský večer (hudba, tanec, raut) ......  650,00 Kč / 1 osoba

 

Ubytování si účastníci Valné hromady objednávají i hradí přes kancelář SKČR. 

Ceny ubytování: jednolůžkový Standard 1500,-Kč, dvoulůžkový Standard 1700,-Kč/ včetně 15 % DPH za noc.

Za platbu bude vystaven zjednodušený daňový doklad.

Platební pokyny jsou uvedeny na návratce!

Vyplněnou návratku prosíme zaslat na adresu SKČR co nejdříve, nejpozději však do 20.3. 2019.

Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné kapacity sálu, občerstvení, apod., je dodržení uvedeného termínu pro odeslání návratky z organizačních důvodů nutné!!

Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme na tel. 224321080, 602 285 022, 602 360 873, případně prostřednictvím e-mailu: sk.cr@seznam.cz

                                                                                 

              Těšíme se na Vaši účast!                                                                                     Ing. Jaroslav Schön 

             Za Radu SKČR a organizátory:                                                                                        prezident SKČR

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg