Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Návratka VH, odborný seminář, společenské setkání 2019

Vaši účast na Valné hromadě, odborném semináři a společenském setkání uveďte laskavě v přiložené návratce, kterou nám zašlete nejpozději do 20. března 2019 na adresu: Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Úhradu proveďte nejpozději do 5. dubna 2019 poštovní poukázkou nebo bankovním převodem pod variabilním symbolem, který je Vaším členským číslem na členském průkazu (pod čárovým kódem) na č. účtu Společenstva kominíků ČR: 21730061/0100. Celkovou částku získáte sečtením poplatků za výše uvedené položky, které jste si zvolili. Účastníci obdrží u prezence potvrzení o účasti na odborném semináři jako zjednodušený daňový doklad.

Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné kapacity sálu, občerstvení a ubytování Vás žádáme o dodržení termínu odeslání návratového lístku – nejpozději do 20. 3. 2019

________________________________________________________________________________

Společenstvo kominíků ČR, Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9

                                                       N Á V R A T K A

Příjmení, jméno, titul :…………………………………………………………………………………..

 

Potvrzuji účast na vybraných akcích (vybrané prosím zakroužkujte):

Valná hromada                                                  ano             ne                 

Odborný seminář                                            ano              ne                 

Společenské setkání (čtvrtek 11.4.2019)       ano              ne            Počet osob: …..

Společenský večer   (pátek 12.4.2019)         ano              ne            Počet osob: …..

ubytování (čtvrtek 11.4.2019)                         ano              ne           pokoj jedno / dvou lůž.

ubytování (pátek 12.4.2019)                           ano              ne           pokoj jedno / dvou lůž. 

                   

Ubytování si v letošní roce zájemci objednávají a hradí přes kancelář SKČR!

Ceny akcí:

seminář 750,- Kč / 1 osoba

společenský večer 650,- Kč / 1 osoba

ubytování / 1 lůžkový pokoj / noc 1.500.- Kč

ubytování / 2 lůžkový pokoj / noc 1.700.- Kč

 

 

V …………………………………………………. Podpis :………………………............................

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr4.jpg