Letní termín zkoušky kominík revizní technik spalinových cest 2019

Pro Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR. Zkoušky a přípravné kurzy probíhají v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze.

23 července 2019 je plánována další zkouška profesní kvalifikace 36-024-H Kominík - revizní technik spalinových cest.

Začátek zkoušky je v 9 °°, předpokládané ukončení do 17 °° hodin.

 

Přípravný kurz pro řádně přihlášené zájemce se uskutečňují 12.7.2019 na SOU Jarov od 9°° hodin.

Další informace o zkoušce, zadání, hodnocení a přihlášku ke zkoušce naleznete na https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/