Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Podzimní termín zkoušky kominík revizní technik spalinových cest 2019

Pro Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí autorizovaní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o autorizované členy Společenstva kominíků ČR. Zkoušky a přípravné kurzy probíhají v kominických učebnách SOU Jarov, Učňovská 100/1 v Praze.

19 listopadu 2019 je plánována další zkouška profesní kvalifikace 36-024-H Kominík - revizní technik spalinových cest.

Začátek zkoušky je v 9 °°, předpokládané ukončení do 17 °° hodin.

Přípravný kurz pro řádně přihlášené zájemce se uskutečňují 30 října 2019 na SOU Jarov od 9°° hodin.

Další informace o zkoušce, zadání, hodnocení a přihlášku ke zkoušce naleznete na https://www.komora.cz/profession_and_test/kominik/

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr1.jpg