Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Změny v sociálním a zdravotním pojištění pro rok 2020

Sociální pojištění

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2020 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost činí 2.544 Kč.

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na důchodové pojištění ve výši 1 018 Kč měsíčně pro rok 2020, což je o 63 korun více oproti předchozímu roku.

Zálohy na pojistné roku 2020 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2019 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2020 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 201 Kč.

 

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění od 1. 1. 2020 činí 2.352 Kč.