Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Změny v sociálním a zdravotním pojištění pro rok 2020

Sociální pojištění

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2020 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost činí 2.544 Kč.

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na důchodové pojištění ve výši 1 018 Kč měsíčně pro rok 2020, což je o 63 korun více oproti předchozímu roku.

Zálohy na pojistné roku 2020 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2019 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2020 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 201 Kč.

 

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění od 1. 1. 2020 činí 2.352 Kč.

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr2.jpg