Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Aktuální informace k podnikání v době epidemie

V návaznosti na vývoj epidemiologické situace a platná opatření jsme vytvořili na webu skcr.cz oddělený informační kanál, který se týká navrhovaných a přijatých legislativních a praktických opatření pro podnikatele - živnostníky.

Tento kanál je průběžně doplňován informacemi a odkazy na zásadní rozhodnutí a změny ovlivňující podnikání ve výrobě a službách.

Více v odkazu Komunikace a podnikání v době epidemie