Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Poslední volná místa na vzdělávacích seminářích Přibyslav 2020

Vedení SKČR po oznámení zrušení nouzového stavu rozhodlo o pokračování seminářů celoživotního vzdělávání v Přibyslavi a byly stanoveny nové náhradní termíny ( viz. níže)

26 - 27.5.2020  ( původně stanovený termín je platný) určen pro cech Karlovarský a  Plzeňský - proběhlo

3 - 4.6.2020  určen pro cech Pardubický a Královehradecký  (náhrada za termín 24-25.3.2020) - proběhlo

9- 10.6.2020 určen pro cech Plzeňský, Liberecký a ostatní (náhrada za termín 7-8.4.2020) - volná místa

16-17.6.2020 určen pro cech Jihočeský a Středočeský ( náhrada za termín 21-22.4.2020) 

 

Termín semináře v Havířově bude stanoven na jednání Rady SKČR 2-3.6.2020.

Témata seminářů pro rok 2020 Přibyslav a Havířov:

  • ČSN EN 1443:2019 Komíny – všeobecné požadavky. Tato norma byla vydána poprvé v roce 2003. Nové znění je hodně odlišné od původní verze a nejen projektanti, výrobci a realizační firmy, ale především my, kominíci se budeme muset s jejím zněním a praktickou aplikací podrobně seznámit a prodiskutovat.
  • Komíny v moderních budovách – od příštího roku se nejen v ČR budou stavět jen objekty s určenou spotřebou energií. Komíny jsou součástí staveb a neodmyslitelně k nim patří. Umístění do stavby a průchody jejich obálkami v návaznosti na tyto požadavky budou témata, kterým se chceme v této části věnovat.
  • Požární bezpečnost spalinových cest z vnitřku ven a z vnějšku ven – požární bezpečnost při průchodu spalinových cest stavebními konstrukcemi. Zkoušky, výpočty, počítačové simulace.
  • Požadavky na vlastnosti spalinových cest pro připojení moderních spotřebičů na pevná paliva – kondenzace spalin od spotřebičů na pevná paliva. Zkoušky, výpočty.
  • Tepelně technické výpočty spalinových cest – doplnění znalostí, změny ČSN EN 13384-1/2020 platné od 2/2020.
  • Z deníku soudních znalců – příklady z praxe

 

Cena semináře v Přibyslavi je 3.800 Kč včetně DPH.  Platba převodem na účet  21730061/0100, variabilní symbol: členské číslo nebo jméno a příjmení 

V ceně je zahrnuto:

  • Účastnický poplatek
  • Strava a ubytování (2x oběd, svačina, večeře, snídaně)
  • výtisk ČSN EN 1443:2019 Komíny – všeobecné požadavky
  • výtisk Metodika – Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv (Certifikovaná metodika pro příslušníky HZS)

 Zahájení programu semináře ve 14 hod první den, ukončení cca 13 hod druhý den.  Oběd, prezence a ubytování první den od 13 do 14 hodin.

Přihlášky zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.seznam.cz nebo písemně na adresu:

Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1, 190 00 Praha 9