Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Termín semináře Havířov 2020

Na jednání Rady SKČR 2-3.6.2020 byl stanoven náhradní termín konání semináře Havířov 2020 na 23.6.2020.  Zahájení programu jednodenního semináře v Havířově je v 9 hodin, ukončení cca 17 hodin. 

Témata semináře Přibyslav - Havířov 2020:

  • ČSN EN 1443:2019 Komíny – obecné požadavky. Tato norma byla vydána poprvé v roce 2003. Nové znění je hodně odlišné od původní verze a nejen projektanti, výrobci a realizační firmy, ale především my, kominíci se budeme muset s jejím zněním a praktickou aplikací podrobně seznámit a prodiskutovat.
  • Komíny v moderních budovách – od příštího roku se nejen v ČR budou stavět jen objekty s určenou spotřebou energií. Komíny jsou součástí staveb a neodmyslitelně k nim patří. Umístění do stavby a průchody jejich obálkami v návaznosti na tyto požadavky budou témata, kterým se chceme v této části věnovat.
  • Požární bezpečnost spalinových cest z vnitřku ven a z vnějšku ven – požární bezpečnost při průchodu spalinových cest stavebními konstrukcemi. Zkoušky, výpočty, počítačové simulace.
  • Požadavky na vlastnosti spalinových cest pro připojení moderních spotřebičů na pevná paliva – kondenzace spalin od spotřebičů na pevná paliva. Zkoušky, výpočty.
  • Tepelně technické výpočty spalinových cest – doplnění znalostí, změny ČSN EN 13384-1/2020 platné od 2/2020.
  • Z deníku soudních znalců – příklady z praxe

Cena jednodenního semináře v Havířově je 3.400 Kč včetně DPH.  Platba převodem na účet  21730061/0100, variabilní symbol: členské číslo nebo jméno a příjmení 

V ceně je zahrnuto:

  • Účastnický poplatek
  • Strava (oběd, svačina, občerstvení)
  • výtisk ČSN EN 1443:2019 Komíny – obecné požadavky
  • výtisk Metodika – Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv (Certifikovaná metodika pro příslušníky HZS)

Zahájení programu semináře v Havířově je v 9 hodin, ukončení cca 17 hodin. 

Přihlášky zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.seznam.cz nebo písemně na adresu: Společenstvo kominíků ČR, Učňovská 1, 190 00 Praha 9.

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg