Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na Valnou hromadu SKČR 2020 a odborný seminář

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

tímto si dovolujeme jménem Rady SKČR a organizátorů akce co nejsrdečněji pozvat na Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR 2020 a odborný seminář, který se uskuteční 20.8.2020 v Praze na SOU Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9.

Na Valnou hromadu se lze přihlásit elektronicky zde.  Pokud se přihlásíte i na odborný seminář, obdržíte zálohovou fakturu na částku 500,- Kč.

Návratka v tištěné podobě je součástí Kominického věstníku č. 2/2020, kde rovněž budou zveřejněny další informace ke konání Valné hromady.  

Za účast na semináři je připisováno v rámci CŽV kominíků 5 bodů. V přilehlých prostorách Velkého sálu bude současně probíhat prezentace výrobců komínů, kominických potřeb a techniky.

Čas (hod)

Valná hromada SKČR – 20. 08. 2020 Velký sál

Střední odborná škola JAROV, Učňovská 100/1, 190 00  Praha 9

Veřejná část

08,00

10,00

Prezence účastníků

10,00

10,30

Zahájení jednání – vystoupení prezidenta SKČR, vystoupení hostů

10,30

10,45

Předání vyznamenání oceněným kolegům

11,00

11,30

Oběd pro hosty VH a vystavovatele

Neveřejná část

11,00

11,15

Volba členů mandátové, návrhové a volební komise a řídícího sněmu

11,15

13,30

Zpráva o činnosti Rady SKČR, tiskového mluvčího a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise

Výsledek hospodaření za rok 2019

Zpráva revizní komise

Návrh rozpočtu na rok 2020 + návrh výše členského příspěvku r. 2021

Doplňující volby člena Znalecké a rozhodčí komise

13,30

14,30

Oběd

Odborný seminář

14,30

14,50

Statistika závad spalinových cest

14,50

15,00

Přestávka

15,00

16,00

Příklady nesprávně prováděných kominických prací z pohledu vyšetřovatele HZS ČR, por. Ing. Miloš Bodlák, Ph.D. - HZS ČR kraje Vysočina

 SOU Jarov na mapě https://mapy.cz/zakladni?x=14.5009737&y=50.0918344&z=17&source=firm&id=360754