Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19 platných od 22.října 2020

Od čtvrtka vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Vzhledem k dramatickému nárůstu výskytu nových případů nemoci covid-19 přistoupila vláda k dalším zásadním opatřením, které mají přispět ke zlepšení situace a zamezit zhroucení zdravotnického systému. „Nárůst je obrovský a bohužel ta opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, křivku nárůstu nezploštily. Vypadá to, že zatím nefungují,“ uvedl premiér Andrej Babiš. „Proto jsme se rozhodli k těmto opatřením, za která se samozřejmě všem omlouvám, protože to podnikatelům, občanům, zaměstnancům znepříjemní život. Omlouvám se i za to, že jsem v minulosti de facto tuhle možnost vyloučil. Protože jsem si neuměl představit, že se to může stát,“ poznamenal předseda vlády. „Bohužel se to stalo, a my musíme v první řadě ochránit životy našich občanů. To není jenom o životech nemocných s covidem, to je o ochraně životů všech občanů,“ dodal premiér Babiš.

Vláda proto rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

Vláda od čtvrtka od 6.00 omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf.

Kabinet v souvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními schválil také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly dnes vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy. Výzvu už Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/.

SKČR doporučuje při výkonu kominických prací u zákazníků minimalizovat osobní kontakt, dodržovat odstup, používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky nebo respirátory), dezinfekci rukou a pracovních pomůcek v potřebném rozsahu.  Před samotným výkonem prací se doporučujeme informovat, zda se místě výkonu činnosti nenacházejí osoby pociťující příznaky respiračního onemocnění či osoby v karanténě. 

Spolu s novými opatřeními, které začnou platit od šesté hodiny ranní a které představují přinejmenším částečný lockdown, oznámila vláda také rozšíření okruhu osob samostatně výdělečně činných, které mohou žádat o takzvaný kompenzační bonus. Ten je stanoven na 500 Kč za každý den, kdy měl dotyčný omezené možnosti podnikání vlivem vládních opatření. Původně měli na příspěvek nárok pouze ti živnostníci, kterým bylo podnikání omezeno opatřeními, jež začala platit k 14. říjnu. Na tiskové konferenci vlády o rozšíření informoval ministr průmyslu Karel Havlíček. 

Ten zdůraznil, že kompenzační bonus se týká všech segmentů, které byly zasaženy staršími či novými vládními opatřeními. Vedle živnostníků o něj mohou žádat také majitelé malých společností s ručením omezením, které nemají zaměstnance a nečerpají žádnou další státní podporu. Havlíček dodal, že bonus se bude vztahovat také na obory, které jsou opatřeními dotčeny nepřímo, což významně rozšiřuje okruh potenciálních žadatelů.

Ministerstvo financí už s první vlnou vládních opatření uzavírajících určité části ekonomiky uvedlo, že získání kompenzačního bonusu bude co možná nejsnazší. Podnikatelům bude stačit odeslat finanční správě sdělení, že se jich opatření týká. Pro tento případ bude správa akceptovat i emailovou komunikaci. Stejně tak mohou zažádat o uplatnění generálního pardonu pro daňovou povinnost. Odklad platby daní se týká daně z přidané hodnoty, daně z příjmu a silniční daně až do konce roku.

Nouzový stav bude prodloužen a spolu s ním i nárok na bonus

Pokud jde o kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den, postižení podnikatelé o něj mohou žádat za každý den nouzového stavu, který je aktuálně vyhlášen od 5. října do 4. listopadu, a to i zpětně. Za jednatřicet dní nouzového stavu to činí celkem 15 500 Kč. Už dnes je ale téměř jisté, že nouzový stav bude prodloužen a spolu s ním i kompenzační bonus. Živnostníci a majitelé malých eseróček tak budou pravděpodobně moct žádat o desítky tisíc korun.

Poslanecká sněmovna by návrh měla schvalovat ještě dnes ve stavu legislativní nouze. S jeho schválením nebude problém, protože má širokou podporu napříč politickými stranami. O dalších opatřeních vás budeme dále informovat.