Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Informace o konání zkoušek profesních kvalifikací kominík

MŠMT zveřejnilo stanovisko, které konstatuje, že od 23. 11. 2020 je povoleno  konat zkoušky,  jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.
Proto mohou autorizované osoby konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti  (např. živnostenským zákonem).

Při konání zkoušky je nutné dodržovat pravidla stanovená krizovými a mimořádnými opatřením a dbát hygienických a organizačních pokynů pořadatelů zkoušek. Zkoušek se může účastnit  maximálně 10 osob,  je-li ze zákona zkouška veřejná, může se jí účastnit  další 3 osoby z řad veřejnosti.  

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Nadále není možné konat prezenční výuku rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. Výuka může nadále probíhat distančním způsobem.

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1201 ZDE

Seznam právních předpisů, jejichž naplnění požadavku na odbornou způsobilost v povolání, lze naplnit prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace.xlsx

Na základě těchto skutečností  se do odvolání budou konat přípravné kurzy profesní kvalifikace Kominík - kontrola a čistění spalinových cest, Kominík - měření spalin, Kominík - montáž komínů a vložek, Kominík - revizní technik spalinových cest konat online formou webináře.

První termíny webinářů jsou plánovány na leden 2021. Podrobnosti budou dodány v následujích dnech.