Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nový nouzový stav a mimořádná opatření platná od 1.3.2021 včetně informací a formulářů pro pracovní cesty mimo okres a hlavní město Prahu

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství. 

Nouzový stav

Mimořádná a ochranná opatření

 

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra nebo zde  (docx, 13 kB; pdf, 84 kB). Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář (docx, 19 kB; pdf, 114 kB) nebo čestné prohlášení (docx, 16 kB; pdf, 105 kB), kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Je zakázáno provádění kominických služeb?

Provádění kominických služeb není zatím omezeno ani zakázáno, pokud jsou předem objednány zákazníkem.  Od 1.3.2021 je nutno používat k ochraně dýchacích cest respirátory minimálně třídy FFP2 a dodržovat platná hygienická opatření. Doporučujeme zvážit možnost antigenního testování zdarma každé 3 dny. Odkaz na rezervační testovací systém zde.