Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Vzhledem ke zvýšeným nákladům při plnění povinného testování zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu je možné od 1. dubna 2021 přes aplikaci na tomto portálu podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021. Žádost o příspěvek na tyto samoodběrové testy, vykázané v březnu 2021, je možné podávat v průběhu celého dubna 2021. Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).

Způsob podání žádosti

Žádosti o příspěvek bude možné podat pouze prostřednictvím této aplikace.

Stačí se v ní zaregistrovat a podat žádost o příspěvek, a to za testy provedené v březnu 2021. Za tímto účelem z důvodu ochrany oprávnění k podávání žádostí o příspěvky za jednotlivé žadatele rozeslaly v březnu zdravotní pojišťovny prostřednictvím sítě datových schránek společnostem podnikajícím v České republice a OSVČ aktivační (autorizační) kódy. Pokud tento kód nutný pro registraci v rámci aplikace nemáte, a patříte mezi možné žadatele, požádejte o něj a bude Vám doručen do datové schránky.